Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Op deze pagina is meer informatie te vinden over de personen die betrokken zijn bij de KRW-Verkenner. Dit zijn het #projectteam, het #bouwteam, de #gebruikersgroep en de #stuurgroep.

Bouw van de KRW-verkenner

 1. Visiedocument
  Hierin staat de visie over de KRW-verkenner.
 2. Plan van aanpak
  Hier staat in grote lijnen de aanpak beschreven die gevolgd wordt voor het bouwen van de KRW-verkenner.
 3. Plan van Eisen + Bijlagen
  Hierin zijn de eisen waaraan de KRW-verkenner moet voldoen in detail uitgewerkt.
  Dit is een levend document, de uitwerking van bepaalde onderdelen kan in de loop van de bouw worden aangepast.

Anchor
Demo's KRW-Verkenner
Demo's KRW-Verkenner

...

Anchor
projectteam
projectteam
Projectteam

Section
Column
width30%

Het projectteam van de KRW-verkenner bestaat uit medewerkers van Deltares, PBL en Alterra. Het projectteam is verantwoordelijk voor het concept en de uitwerking van de verschillende onderdelen van de KRW-verkenner.

Section
Column
width10%


Joost van den Roovaart
(Deltares)
Projectleider

Column
width10%


Erwin Meijers
(Deltares)

Column
width10%


Simon Groot
(Deltares)

Column
width10%


Mijke van Oorschot
(Deltares)

Section
Column
width30%

Column
width10%


Peter Cleij
(PBL)

Section
Column
width10%


Frank van Gaalen
(PBL)

Column
width10%


Robert Smit
(Alterra)

Column
width60%20%

Anchor
bouwteam
bouwteam
Bouwteam

...