Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width5%

Column
width10%

Project informatie

Column
width10%

Deelmodules

Column
width10%

Downloads

Column
width10%

Column
width10%

Column
width45%

Informatie

Hier Op deze pagina is meer informatie te vinden over algemene zaken omtrent de de personen die betrokken zijn bij de KRW-verkenner. U kunt hier een aantal documenten downloaden en er is informatie te vinden over de leden uit Verkenner. Dit zijn het #projectteam, het #bouwteam, de #gebruikersgroep en de #stuurgroep.

...