Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
bordertrue


Column
width70%


HTML Table


Table Row (tr)


Table Cell (td)
valigntop

Image Added

Wiki Markup

{hidden}Instructions: REPLACE IMAGE LINK BELOW WITH LINK TO YOUR IMAGE{hidden}

!floodproof wonen.jpg!
Hoosbuien en piekafvoeren van de rivieren leiden tot wateroverlast en schade aan woningen. 

Floodproof woningen zijn een integraal ontwerp voor een waterwoonwijk. Het gaat om een woonwijk waarin naast ruimte voor woningbouw, ook veel ruimte voor waterberging is. Buitendijkse stedelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de stadswerven van Dordrecht, moeten laten zien dat het mogelijk is een balans te creëren tussen het leven op, in en met het water.

_Hoogwater proof bouwen_ is een concept dat hier tegenaan ligt. Hierbij worden huizen zo geconstrueerd dat eventueel water snel het huis in en uit kan. De bouwmaterialen moeten daarvoor vormbehoud tonen, niet-waterdoorlatend zijn, te reinigen zijn, niet uitlogen en een korte droogtijd hebben.
Table Row (tr)


Table Cell (td)
colspan2


Column
width30%


Panel
borderColorblack
bgColorwhite
titleBGColor#CEFFEE
borderStylesolid
titleMeta Info


Metadata list
|| Status / Fase | Realisatie  ||
|| Startjaar | 2005 ||
|| Initiatiefnemers | Dura Vermeer ||
|| Thema | Leven met water  ||
|| Kustdeel | LaagNederland||
|| Gebied|  ||
|| Tijdshorizon | geen||
|| Kosten (Euro) | onbekend ||
|| Onderhoud (Euro/j) | onbekend ||Panel
borderColorblack
bgColorwhite
titleBGColor#FEFEEE
borderStylesolid
titleLinks


Wiki Markup

{hidden}Instructions: SET YOUR OWN LINKS BETWEEN THE [], DELETE NON USED LINES{hidden}

* [http://www.wateruitdagingen.nl/pilots/floodproof/default.aspx 
...