Child pages
 • Handboek Hydraulisch Ontwerp en Beheer Afvalwaterpersleidingen

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Handboek.

 1. Inleiding
  1. Verantwoording
  2. Totstandkoming
 2. Ontwerpproces afvalwatertransportsysteem
  1. Proces
  2. Ontvangstkelder
  3. Pompinstallatie
  4. Persleiding
  5. Waterslagvoorzieningen
 3. Ontwerprichtlijnen pompkelder
  1. Preventie van luchtinname in het gemaal
  2. Preventie sedimentatie en drijfvuil
  3. Preventie vetophopingen
 4. Ontwerprichtlijnen voor preventie van gasophoping (gemaal)
  1. Introductie
  2. Relatie pompbedrijf en opslag van de natte kelder
  3. Relatie pompbedrijf en reistijd in neergaand been
  4. Periode pompbedrijf versus hellingshoek
 5. Ontwerprichtlijnen voor preventie van gasophoping (persleiding)
  1. Introductie
  2. Ontwerpaspecten
  3. Keuze van stroomsnelheid
  4. Keuze hellingshoek
  5. Lokale aanpassingen van de geometrie van de leiding
  6. Lokale toevoegingen aan de leiding (ontluchters)
 6. Beheer ontvangstkelder
 7. Beheer pompinstallatie
 8. Beheer persleiding
  1. Detectie van gasophopingen in de leiding
  2. Introductie
  3. Detectiemethode
  4. Stappenplan
 9. Beheer waterslagvoorzieningen
  1. Meten en monitoren
  2. Introductie
  3. Meten van drukval
  4. Meten van luchtinname
  5. Meten van debiet
  6. Opmerkingen
 10. Slotopmerkingen