Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...In onderstaande tabellen staan de producten uit 2008 t/m heden. Door op de (afgekorte) titel te klikken kan het digitale document bekeken worden.
De geleverde producten zijn onderverdeeld in papers (journal/conferentie), rapporten, afstudeerrapporten en memo's. Voor de rapporten wordt een link gegeven naar Kennnis-Online (Deltares), voor de afstudeerrapporten wordt een link naar de webpagina van de betreffende Universiteit / Hogeschool gegeven, voor de memo's is het afhankelijk van de status van de memo (concept, definitief, vertrouwelijk). Voor sommige papers geldt dat de uitgever niet instemt met digitale verspreiding via internet, in dat geval wordt doorverwezen naar de oorspronkelijke publicatie of uitgever. In de laatste kolom staat aangegeven onder welk deelproject het product valt:

Deelproject 1 = Toestand van de kust.
Deelproject 2 = Uitwisseling getijbekkens & Morfodynamiek van Eilandkoppen.
Deelproject 3 = Werking kustfundament & Herverdeling suppletiezand
Deelproject 4 = Ondersteuning Rijkswaterstaat
Deelproject 5 = Ecologisch gericht suppleren


Voor deelproject 65, Ecologisch gericht suppleren, wordt ook verwezen naar de wiki-pagina voor dit deelproject: Wiki Ecologisch gericht suppleren

...