Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Live Template
templateheader-top-Producten
Live Template
templateimage-css

HTML
<p id="textplaatje">
	Producten
</p>In onderstaande tabellen staan de producten uit 2008 t/m heden. Door op de (afgekorte) titel te klikken kan het digitale document bekeken worden.
De geleverde producten zijn onderverdeeld in papers (journal/conferentie), rapporten, afstudeerrapporten en memo's. Voor de rapporten wordt een link gegeven naar Kennnis-Online (Deltares), voor de afstudeerrapporten wordt een link naar de webpagina van de betreffende Universiteit / Hogeschool gegeven, voor de memo's is het afhankelijk van de status van de memo (concept, definitief, vertrouwelijk). Voor sommige papers geldt dat de uitgever niet instemt met digitale verspreiding via internet, in dat geval wordt doorverwezen naar de oorspronkelijke publicatie of uitgever. In de laatste kolom staat aangegeven onder welk deelproject het product valt:

Deelproject 1 = Toestand van de kust.
Deelproject 2 = Uitwisseling getijbekkens & Morfodynamiek van Eilandkoppen.
Deelproject 3 = Werking kustfundament & Herverdeling suppletiezand
Deelproject 4 = Ondersteuning Rijkswaterstaat
Deelproject 5 = Ecologisch gericht suppleren

Deck of Cards
historyfalse
idProducten
Card
defaulttrue
labelRapporten
titleRapporten en memo's 2008 tot heden

Klik op de titel van het deelproject om de tabel met de rapporten te ontvouwen.

 

Section

Toggle Cloak
Toestand van de kust

Cloak

 

 

Afgekorte titelAuteurType product (Samenwerkende partijen)Jaar
Indicatoren voor kustlijnzorg - Analyse van indicatoren voor veiligheid en recreatieBalen, van W. et al.Rapport (HKV)2011
The state of the coast (Toestand van de kust) - case study North HollandGiardino, A. et al.

Rapport (Deltares)

2012
Indicatoren voor kustlijnzorg -Analyse van stormen, suppleties en kustveiligheid Vuik, V. et al.Rapport (HKV)2012
Assessment of the Nourishment Efficiency Using a Bayesian Modelling ApproachGiardino, A. et al.Rapport (Deltares)2012
Toestand van de kust - case study Zuid-HollandGiardino, A. et al.Rapport (Deltares)2013
Tools for medium- and long-term prediction of nourishments effectsGiardino, A. et al.Rapport (Deltares)2013

Beheerbibliotheek Schouwen

Cleveringa, J. et al.

Rapport (Arcadis)

2013

Beheerbibliotheek Schiermonnikoog

Oost, A. et al.

Rapport (Deltares)

2013

Beheerbibliotheek Ameland

Elias, E.P.L. et al.

Rapport (Deltares)

2013

Beheerbibliotheek Noord-Holland

Elias, E.P.L. et al.

Rapport (Deltares)

2013

Beheerbibliotheek Walcheren

Vermaas, T. et al.

Rapport (Deltares)

2013
Bruens, A. et alRapport (Deltares)2014

Toestand Toestand van de kust - case study Zeeland (rapport)

Giardino, A. et al.

Rapport (Deltares)

2014

Toestand van de Kust - Zuid-Holland (brochure)
Giardino, A.; G. SantinelliBrochure2014
Giardino, A.; G. SantinelliBrochure2014
Toestand van de kust - case study Wadden (rapport)nog in review Rapport (Deltares)2014
Toestand van de kust - case study Wadden (brochure)volgt na rapport
Brochure2014
Elias, E.P.L. et al.Rapport (Deltares)2014
Beheerbibliotheek TexelElias, E.P.L. et al.Rapport (Deltares)2014
Beheerbibliotheek Voorne en GoereeDe Ronde, J.G. et al.Rapport (Deltares)2014
Kustviewer: verkenning ten behoeve van overdracht beheer naar Rijkswaterstaat
Baart, F. et al.Rapport (Deltares)2015

Kaart met Dominante kustprocessen

(of bekijk de online presentatie van deze kaart)

Spek, A. van derOverzichtskaart2015
Beheerbibliotheek kustvak RijnlandKuijper, K. et al.Rapport (Deltares)2015
Beheerbibliotheek kustvak TerschellingElias, E.P.L. et al.Rapport (Deltares)2015
Beheerbibliotheek kustvak DelflandKuijper, K. et al.Rapport (Deltares)2016
Kennis- en Informatiemanagement Beheerbibliotheek KustVan Oeveren, M.C.Memo (Deltares)2016

 

 

Section

Toggle Cloak
Uitwisseling getijbekkens & Morfodynamiek van Eilandkoppen

Cloak
Afgekorte titelAuteurType product (Samenwerkende partijen)Jaar

Toekomstige langjarige suppletiebehoefte

Ronde, de J.G.

Rapport (Deltares)

2008

Ontwikkeling sedimentvolume Eens-Dollard en het Groninger Wad

Cleveringa, J.

Rapport (Arcadis)

2008

Morphological effects of mega-nourishments

Hout, van der C.

Rapport (Deltares)

2008

Arens, B.Rapport (Arens Bureau voor strand- en Duinonderzoek)2008

Projectplan KPP-B&OKust 2012

Bruens, A.W. et al.

Rapport (Deltares)

2012

Quickscan morfologische analyse Boschplaat (Terschelling)

Elias, E. et al.

Memo (Deltares)

2012

Quickscan morfologische ontwikkeling buitendelta Vlie en NoordoostVlieland

Elias, E. et al.

Memo (Deltares)

2012

Deltares & Bureau Landwijzer

Memo (Deltares)

2012

Projectplan KPP-B&OKust 2013

Bruens, A.W. et al.

Rapport (Deltares)

2012

Quickscan van de morfologische ontwikkelingen van het Eierlandse Gat

Elias, E. et al.

Rapport (Deltares)

2012

Ontwikkeling suppletie tussen Den Helder en Julianadorp 2007

Elias, E.P.L. et al.

Rapport (Deltares)

2012

Ontwikkeling gefaseerde suppletie Ameland 2010-2011

Elias, E.P.L. et al.

Rapport (Deltares)

2012

Beheerbibliotheek Schouwen

Cleveringa, J. et al.

Rapport (Arcadis)

2012

Beheerbibliotheek Schiermonnikoog

Oost, A. et al.

Rapport (Deltares)

2012

Beheerbibliotheek Ameland

Elias, E.P.L. et al.

Rapport (Deltares)

2012

Beheerbibliotheek Noord-Holland

Elias, E.P.L. et al.

Rapport (Deltares)

2012

Beheerbibliotheek Walcheren

Vermaas, T. et al.

Rapport (Deltares)

2012

Beheerbibliotheek TexelElias, E.P.L. et al.Rapport (Deltares)2012
Beheerbibliotheek Voorne en GoereeDe Ronde, J.G. et al.Rapport (Deltares)2012

Evaluatie geulverlegging Krabbengat 1987/1991/1996

Vermaas, T. et al.

Rapport (Deltares)

2012

Grootschalige morfogische veranderingen in de Voordelta 1964 - 2013 (werkdocument)Elias, E.P.L.; A.J.F. van der SpekRapport (Deltares)2012
Detailanalyse van de sedimentbudgetten van Ameland
review klaar, afronding juli 2015
 2012
Beheerbibliotheek kustvak TerschellingElias, E.P.L. et al.Rapport (Deltares)1,2

 

 

Section

Toggle Cloak
Werking kustfundament & Herverdeling suppletiezand

Cloak
Afgekorte titelAuteurType product (Samenwerkende partijen)Jaar

Statistical modelling of the impact of nourishments on the beach and dune systems

Briere, C. et al.

Rapport (Deltares)

2008

Hydrodynamic validation of Delft3D using data from the SandyDuck97 measurements

Werf, van der J.

Rapport (Deltares)

2008

Simulating Coastal Morphodynamics with Delft3D: case study Egmond aan Zee

Giardino, A. et al.

Rapport (Deltares)

2010

Kwantificering van verticale verschillen tussen bathymetrische opnametechnieken

Vonhögen, L. et al.

Rapport (Deltares)

2010

GPR imaging of recent coastal-dune development: effects of sand

Bakker, M. A. J. et al.

Rapport (Deltares)

2010

Projectplan KPP-B&OKust 2012

Bruens, A.W. et al.

Rapport (Deltares)

2012

Advies geulwandsuppletie Onrustpolder

Werf, J. J. van der

Memo (Deltares)

2012

Modelling coastline maintenance - A review of three coastline models

McCall, R, T. et al.

Rapport (Deltares)

2013

Invloed strandbebouwing op zandverstuiving

Hoonhout, B. et al.

Rapport (Deltares)

2013

Options for dynamic coastal - A guide for managers

Loffler, M. et al.

Rapport (Deltares)

2013

Voorbeelden van Dynamisch Kustbeheer

Valk, L. van der et al.

Rapport (Deltares)

2013

Modelling coastline evolution - Practices for the setup of coastline models

Huisman, B.J.A.Rapport (Deltares)2014
Invloed van strandbebouwing op zandverstuiving - Een verkenning naar methoden, meetgegevens en modellenHoonhout, B.; Waagmeester, N.Rapport (Deltares)2014
Inzicht krijgen in de effecten van strandbebouwing op de instuiving van zand in de duinenHoonhout, B.Memo (Deltares)2014
Effect van baggeren op bodemdynamiek locatie Maasgeul & Pilot koppeling Kust en Zee. (In samenwerking met KPP Onderzoek Bodemdynamiek)Van Dijk, T.A.G.P et alRapport (Deltares)2014
Analyse ontwikkeling diepe vooroever GrevelingenVermaas, T.Memo (Deltares)2014
A new sediment budget for The Netherlands: the effect of 15 years of nourishing (1991 - 2005)Spek, A. van der; Q. LodderRapport (Deltares)2015

Kaart met Dominante kustprocessen

(of bekijk de online presentatie van deze kaart)

Spek, A. van derOverzichtskaart2015

 

 

Section

Toggle Cloak
Ecologisch gericht suppleren

Cloak
Afgekorte titelAuteurType product Samenwerkende partijenJaarTypeNiet Beschikbaar
Een quickscan van de morfologische ontwikkelingen op de buitendelta van het Vlie en Noordoost VlielandElias, E. et alRapportDeltares2012Onderwater 
Responses of the dutch coastal system to the (semi-) closures of tidal basinsWang, Z.B. et alConferentie artikelDeltares2009Onderwater 
Effect of different sediment mixtures on the long-term morphological simulation of tidal basinsDastgeheib, A. et alConferentie artikelUNESCO-IHE, Deltares2010Onderwater 
Sediment balans van het Waddengebied. Integrerende notitie op basis van de verschillende studies.Wang, Z.B.RapportDeltares2009Onderwater 
Geomorfologische en ecologische effecten van zandsuppleties op duinenArens, B. et alArtikelArens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek, EGG Consult, Staatsbosbeheer, Universiteit Amsterdam, Stichting Baggerveen, Deltares2013Duinen 
T0 rapportage Hydrologische situatie Ameland voor zandsuppletiewerkzaamheden 2010/2011van Steijn, T. et alRapportRoyal Haskoning DHV, KWR2012Duinen 
T1 rapportage Hydrologische situatie Ameland 1 jaar na zandsuppletie werkzaamheden 2010/2011van Steijn, T. et alRapportRoyal Haskoning DHV, KWR2012Duinen 
Geochemische effecten van zandsuppleties langs Hollands kustStufzand, P.P et alRapportKWR, Bosschap, Deltares2010Duinen 
Vergunning ex art 19d Natuurbeschermingswet 1998 voor het uitvoeren zandsuppleties bij Ameland 5109Deen, R.J.BriefRijkswaterstaat Noord-Nederland2010VergunningX
Zienswijze vergunningaanvraag NB-wet zandsuppleties Noordzeekust AmelandWoudstra, A.BriefWaddenvereniging2009VergunningX
Herplaatsing bekendmaking definitief besluit inzake uit te voeren zandsuppleties in 2010StaatscourantBriefMinisterie van Verkeer en Waterstaat2009Bekendmaking 
Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998E. NuijenBriefRijkswaterstaat Noord-Nederland2009VergunningX
Samenwerkingsovereenkomst zandsuppleties Natuurbeschermingsorganisaties en RijkswaterstaatMinisterie Verkeer en WaterstaatBriefV&W, De Waddenvereniging, Vogelbescherming, Stichting De Noordzee, Stichting Duinbehoud2009OvereenkomstX
Passende beoordeling suppleties bij Ameland. Toetsing van de mogelijke effecten aan de Natuurbeschermingswet 1998Gotjé, W. et alRapportGrontmij2009Vergunning 
Samenwerkingsovereenkomst Zandsuppleties. Samen werken aan Duurzaam SupplerenLazet, C. et alAfstudeer rapportVan Hall Larenstein2009AlgemeenX

Baptist, M.J. et alRapport

IMARES, Deltares

2008Onderwater 
Brière, C. et alConferentie paperDeltares2009Duinen 
Arens, B.RapportArens Bureau voor strand- en Duinonderzoek2009Duinen 
Holzhauer, H.VerslagDeltares2009Algemeen 
Ecologisch gericht suppleren, nu en in de toekomstHolzhauer, H. et alRapportDeltares, Imares, VU Amsterdam2009Algemeen 
Holzhauer, H. et alWerkplanDeltares2009AlgemeenX
Kruijt, M. et alStage rapportUniversiteit Twente, Deltares2009Onderwater 

Effecten van suppleties op de duinen

Löffler, M.WorkshopBureau Landwijzer, Deltares2009Algemeen 
Aanbevelingen voor suppletie Ameland 2010Löffler, M.WorkshopBureau Landwijzer, Deltares2009Algemeen 
Cumulatieve effectenHolzhauer, H.WorkshopDeltares2009Algemeen 
Wang, Z.B. et alRapportDeltares2009Onderwater 
Wang, Z.B.RapportDeltares2009OnderwaterX
Goudswaard et alRapportImares, Grontmij2009Onderwater 
.Gmelig Meyling et alRapportStichting Annemoon, Metridium2009Onderwater 
.de Vries, R.Afstudeer rapportVan Hall Larenstein2009Strand 
Effecten van suppleties op duinontwikkeling. Rapportage geomorfologieArens, B. et alRapportArens Bureau voor strand- en Duinonderzoek, Deltares2010Duinen 
GPR imaging of recent coastal-dune development:effect of sand nourishmentsBakker, M.A.J. et alRapportTNO, Deltares2010Duinen 
Everts, F.H. et alRapportEGG Consult2010 Duinen 
Borsje, B. et alMemoDeltares, Universiteit Twente2010Onderwater 
Borsje, B. et alConferentie artikelDeltares, Universiteit Twente2010Onderwater 
Effect of different sediment mixtures on the long-term morphological simulations of tidal basinsDastgheip, A. et alJournal paperUNESCO-IHE, Deltares, TU Delft2010Onderwater 
van Puijvelde, S.Afstudeer rapportUniversiteit Utrecht,2010Duinen 
Macrofaunagemeenschap in het vooroeversuppletiegebied Ameland-Midden tijdens de zomer 2009 (T0-meting)Wijsman, J. et alRapportImares, Grontmij2010Onderwater 
Holzhauer, H.MemoDeltares2010AlgemeenX
Holzhauer, H.MemoDeltares2010AlgemeenX
Holzhauer, H.VerslagDeltares2010AlgemeenX
Drieteenstrandlopers in de Voordelta; aantallen verspreiding, habitatkeuze en dieetPoot, M.J.M. et alRapportBureau Waardenburg2009Vogels 
Tordoir, M.T.Afstudeer rapportVan Hall Larenstein2010DuinenX
Vanagt, T. et al RapporteCoast, The Fieldwork Company2011Onderwater & strand 
Heusinkveld, J. et alRapportThe Fieldwork Company, eCoast2010Onderwater & strand 
Vanagt, T. et alRapporteCoast, The Fieldwork Company2010Onderwater & strand 
Ameland Kartering suppletievakvan Egmond, F. et alRapportMedusa BV2010Onderwater & strand 
Rapportage Side Scan Sonar 2010Vonhögen - Peeters, L. et alRapportDeltares2010Onderwaterx
Tussentijds verslag labactiviteiten veldcampagne ecologie Ameland 2010van de Moortel, L. et alRapporteCoast2010Onderwater & strand 
Werkplan 2010 Ecologisch gericht supplerenHolzhauer, H. et alWerkplanDeltares2010Algemeen 
Holzhauer, H. (eds)RapportDeltares, Bureau Arens, Imares, Stichting Annemoon, EGG Consult, Grontmij, Van Hall Larenstein, Universiteit Utrecht, Universiteit Twente2010Samenvatting 
Workshop resultaten onderzoeksprogramma KLZ-ecologie 2009Schouten-de Groot, P.VerslagDeltares2010Algemeen 
Ecologisch gericht suppleren, nu en in de toekomst. Een reviewVanagt, T. et alRapportGrontmij, eCoast2010Algemeen 
Goudswaard, P.C.RapportImares2011Onderwater 
How ecological engineering can serve in coastal protectionBorsje, B.W. et alJournal paperDeltares, Universiteit Twente2011Onderwater 
Afweging aanpak sedimentanalyses 2011Leeuwis, L.MemoGrontmij2011Onderwater & Strandx
Veldcampagne Ameland 2011Verduin E. et alRapportGrontmij, Imares, the Fieldwork company2012Onderwater 
Veldcampagne Ameland 2011. VeldverslagLeeuwis, L. et alRapportGrontmij2012Onderwater 
Veldcampagne Ameland 2011. MeetplanVerduin, E. et alRapportGrontmij2011Onderwater 
Werkplan 2011 Ecologisch gericht supplerenHolzhauer, H. et alWerkplanDeltares2011Algemeen 
Holzhauer, H. (eds)BrochureDeltares, eCoast, The Fieldworkcompany, EGG consult, LNV, Bosschap2011Samenvatting 
Labrapport strandbenthos Ameland. Zomer en najaar 2011van de Moortel, L. et alRapporteCoast2012Strand 
Workshop resultaten 2010Holzhauer, H.VerslagDeltares2011Algemeen 
Monsterverslag Ameland strand november 2011Heusinkveld, J. et alRapportThe Fieldwork Company2011Strand 
Monsterverslag Ameland strand juli 2011

Heusinkveld, J.

RapportThe Fieldwork Company2011Strand 
Veldrapport SSS-opname 2012Vonhögen-Peeters, L.M.RapportDeltares2012Onderwaterx
T2 situatie - Ecologische Analyse Ameland 2012: Epibenthos en (juvenile) visbemonstering Ameland en SchiermonnikoogDe Backer, A. et alRapportILVO2013Onderwater 
Veldverslag Ameland en Schiermonnikoog 2012. Bemonstering epibenthod en demersale vis

Wittoeck, J. et al

RapportILVO2012Onderwater 
Meetplan veldcampagne Ameland 2012Holzhauer, H. et alRapportDeltares, ILVO, The Fieldwork Company, eCoast, KustAdvies2012Onderwater & strand 
Ecologische effecten van zandsuppleties op de duinen langs de Nederlandse kustArens, B. et al RapportBureau Arens, EGG consult, Deltares, Min EL&I, Stichting Bargerveen, Bosschap, UvA2012Duinen 
Heusinkveld, J. et alRapportThe Fieldwork Company2012Strand 
Labrapport strandbenthos Ameland. Voorjaar en zomer 2012van de Moortel, L et alRapporteCoast2012Strand 
Jongepoerink, B. et alRapportthe Fieldwork company2012Onderwater 
Heusinkveld, H.Rapportthe Fieldwork company2012Strand 
'Holzhauer, H.WerkplanDeltares2012Algemeen 
Geochemische effecten van zandsuppleties in Nederland. Langs de kust van Ameland tot WalcherenStuyfzand, P. et alRapportKWR, Bosschap2012Duinen 
A New Transoceanic Invasion? First records of Neomysis americana (Crustacea: Mysidae) in the East AtlanticWittmann, K.J. et alJournal papereCoast2012Onderwater 
Fase 1: Kustvogels en zandsuppleties: Overzicht van de ecologie en het voorkomen van Nederalndse kustvogels in relatie tot de effecten van zandsuppletiesJonkvorst, R.J. et alRapportBureau Waardenburg2013Vogels 
T3-situatie - ecologische analyse 2013: juveniele visbemonstering Ameland en SchiermonnikoogDe Backer, A. et alRapportILVO2013Onderwater 
Veldverslag Ameland en Schiermonnikoog 2013 - Bemonstering (Juveniele) demersale visDe Backer, A. et al Rapport ILVO2013Onderwater 
Faasse, M. et alRapportILVO2013Onderwater & strand 
Heusinkveld, J.Rapportthe Fieldwork company2013Strand 
Holzhauer, H.WerkplanDeltares2013Algemeen 
Monsterverslag Ameland subtidaal September 2013Heusinkveld, J.RapportThe fieldwork company2013Onderwater 
Holzhauer, HMemoDeltares2013Samenvatting 
Ecologische effecten suppletie Ameland 2009-2012Holzhauer, H. et alRapportDeltares, ILVO, eCoast2014Onderwater 
Veldverslag bemonstering Ameland & Schiermonnikoog 4 & 5 augustus 2014Van Dalfsen, J.A. et alRapportDeltares, Grontmij2014Onderwater 
Meetplan T0 & T1 Veldcampagne Ameland en Schiermonnikoog 2014Van Dalfsen, J.A. et alRapportDeltares2014Onderwater 
Faasse, M. et alRapporteCoast2014Onderwater en strand 
Holzhauer, H. et alWerkplanDeltares2014Algemeen 
Ibanez, M.E. et alMemoDeltares2014Onderwater 
Analysesverslag T0 analyse Ameland & Schiermonnikoog 2014-8 T0Verduin, E. et alRapportGrontmij2014Onderwater 
Definitieve rapportage. Effecten zandsuppleties 2010/2011van Steijn, T. et alRapportHaskoning DHV Nederland2014Duinen 
Vreugdenhil, M.Stage rapportVan Hall Larenstein2015Duinen 
Holzhauer, H.WerkplanDeltares2015Algemeen 
Bodemdiergemeenschap Ameland en Schiermonnikoog T0-2014Vergouwen, S.A. et alRapportDeltares2016Onderwater 
Ontwikkeling van het bodemleven in de vooroever na aanleg van een onderwatersuppletie. Case studie Ameland en Schiermonnikoog 2009-2014Vergouwen, S.A. et alRapportDeltares2016Onderwater

 

Ecologisch gericht suppleren: Bevindingen van het onderzoek naar effecten van suppleren op het kustecosysteem 2009-2016Holzhauer et al, H. 2016FlyerDeltares2016Algemeen 
  1. Vooroever: Onderdeel van het project Ecologisch gericht suppleren
Holzhauer et al, H. 2016FlyerDeltares2016Onderwater 
2. Strand: Onderdeel van het project Ecologisch gericht suppleren  Holzhauer et al, H. 2016FlyerDeltares2016Strand 
3. Zeereep & kustduin: Onderdeel van het project Ecologisch gericht supplerenHolzhauer et al, H. 2016FlyerDeltares2016Duin 
4. Vogels: Onderdeel van het project Ecologisch gericht supplerenHolzhauer et al, H. 2016FlyerDeltares2016Vogels 
Herman, P. et al.RapportDeltares, WMR2016Algemeen 
Convenant zandsuppleties en natuur - 2016RijkswaterstaatConvenantRijkswaterstaat2016Algemeen 

 

 

 

Card
labelAfstudeerraporten
titleAfstudeerraporten 2008 tot heden

Klik op de titel van het deelproject om de tabel met de rapporten te ontvouwen.

Toggle Cloak
Toestand van de kust

Cloak
Afgekorte titelAuteurInstituutJaar

Trend analysis of nourishment volumes

Santinelli, G.

Universita' degli Studi di Genova / Deltares

2010

 

Morphological behaviour of the deeper part of the Holland coast

Vermaas, T.

Universiteit Utrecht / Deltares

2010
Broekema, Y.TU Delft / Deltares / National University of Singapore2014
Damen, J.UT / Deltares2014

 

Toggle Cloak
Uitwisseling getijbekkens & Morfodynamiek van Eilandkoppen

Cloak
Afgekorte titelAuteurInstituutJaar

Tidal watersheds in the Wadden sea

Vroom, J.

TUD / Deltares

2011

Morfologische veranderingen Amelander Zeegat, een methodische aanpak

Willemsen, P.

Universiteit Twente

2013

Tidal inlet channel stability in long term process based modelling

Teske, R.

UU

2013

 

Toggle Cloak
Werking kustfundament & Herverdeling suppletiezand

Cloak
Afgekorte titelAuteurInstituutJaar

Uunk, L.

Universiteit Twente / Deltares

2008

Investigating the Long-Term Sediment Import-Export Trends of the Western Scheldt Estuary

Ofori, K.

IHE / Deltares

2009

Modelling the 1775 storm surge deposits at the Heemskerk dunes

Pool, A. D.

TUD / Deltares

2009

Monitoring and modeling nearshore morphodynamic behaviour on storm time scales

Son, van S. T. J.

TUD / Deltares

2009

WAVE-DRIVEN LONGSHORE CURRENTS IN THE SURF ZONE

Treffers, R. B.

TUD / Deltares

2009

The impact of resurfacing groins on hydrodynamics and sediment transport at the Delfland coast

Hendriks, A. J. H.

TUD / Deltares

2011

Reset subtidal bar during energetic event (Truc Vert)

Blossier, B.

TUD / Deltares

2011

Regional Scale Sandbar Variability: Observations from the U.S. Pacific Northwest

Di Leonarda, D. R.Oregan State University2012
Sediment transport on various depth contours of the 'Holland Coast' shorefaceKnook, PTUD / Deltares2013

Processes governing net offshore bar migration

Cuon, N. Q.

IHE

2013

Processes and environmental characteristics that influence the duration of the bar cycleWesselman, D.A. UU2014
Invloed van strandbebouwing op zandverstuivingWaagmeester, N.TU Delft / Deltares2014
Schrijvershof, R.UU / Deltares2015
Card
labelPapers
titlePapers (journals en conferentiepapers) 2008 tot heden

Klik op de titel van het deelproject om de tabel met de rapporten te ontvouwen.

Toggle Cloak
Toestand van de kust

Cloak

Afgekorte Titel

Auteur

Jaar

Journal

Volledig / deels B&OKust

Effects of 20 years of nourishments: Quantitative description of the North Holland coast through a coastal indicator approach

Santinelli, G. et al.

2012

NCK dagen

Volledig

OpenEarth: using Google Earth as outreach for NCK’s data

Boer, de G. et al.

2012

NCK dagen

Deels

The need for databases and viewers to support decision making and learning

Bruens, A. et al.

2012

Presentation Littoral

Volledig

 

Toggle Cloak
Uitwisseling getijbekkens & Morfodynamiek van Eilandkoppen

Cloak

Afgekorte Titel

Auteur

Jaar

Journal

Volledig / deels B&OKust

Long-term morphodynamic evolution and energy dissipation in a coastal plain tidal embayment

Wegen, van der, M. et al.

2008

JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH

Deels

Long-term process-based morphological modeling of the Marsdiep Tidal Basin

Dastgheib, A. et al.

2008

MARINE GEOLOGY

Deels

Moddeling impact of dredging and dumping in ebb dominated channels

Hibma, A. et al.

2008

Tianjin university and Springer-Verlag 2008

Deels

Presence of Connecting Channels in the Western Scheldt Estuary

Swinkels, C. M. et al.

2008

Coastal Research

Deels

Volume and surface area changes in estuaries and tidal inlets

Townend, I. et al.

2008

ICCE conferencepaper

Deels

Effect of different sediment mixtures on the long-term morphological simulation of tidal basins

Dastgheib, A. et al.

2008

RCEM conferencepaper

Deels

Investigating the trends of import and export of sediment in the Western Scheldt estuary, The Netherlands

Ofori, K. et al.

2008

RCEM conferencepaper

Deels

Response of the Dutch coastal system to the (semi-) closures of tidal basins

Wang, Z. B. et al.

2009

ICEC 2009

Volledig

Impact of dredging and dumping on the stability of ebb--flood channel systems

Jeuken, M.C.J.L. et al.

2010

Coastal Engineering

Deels

The influence of changes in tidal asymmetry on residual sedimenttransport in the WesternScheldt

Bolle, A. et al.

2010

Continental shelf research

Deels

Estuary schematisation in behaviour-oriented modelling

Rossington, S.K. et al.

2011

MARINE GEOLOGY

Deels

Morphological development of the Rif and the Engelsmansplaat

Wang, Z. B. et al.

2011

ICCE conferencepaper

Deels

Morphodynamic development and sediment budget of the Dutch Wadden Sea over the last century

Elias, E. et al.

2012

Geologie en Mijnbouw

Volledig

Understanding sediment transports in a mixed-energy tidal inlet part 1: A field case study of Texel inlet

Elias, E. et al.

2012

Ingediend

Volledig

Understanding sediment transport patterns in Texel Inlet.

Elias, E. et al.

2012

Concept

Volledig

Eco-Morphological Problems in the Yangtze Estuary and the Western Scheldt

Vriend, de H.J. et al.

2011

Society of Wetland Scientists 2011

Deels

Morphodynamics of the Wadden Sea and its Barrier Island System

Wang, Z. B. et al.

2011

Ingediend

Deels

Development of tidal watersheds in the Wadden Sea

Wang, Z. B. et al.

2011

RCEM conferencepaper

Deels

Climate-change impact assessment for inlet-interrupted coastlines

Ranasinghe, R.et al.

2012

Nature Climate Change

Deels

The effects of nourishments on autonomous coastal behaviour

Spek, A et al.

2013

Coastal Dynamics 2013

Volledig

Input reduction for long-term morphodynamic simulations in wave-dominated coastal settings

Walstra, D.J. et al.

2013

Coastal Engineering 77 (2013) 57–70

Deels

Coastal state indicators to assess the morphological development of the Holland coast due to natural and anthropogenic pressure factors

Giardino, A. et al2014Ocean & Coastal Management 

 

 

 

HTML
<br>

Toggle Cloak
Werking kustfundament & Herverdeling suppletiezand

Cloak

Afgekorte Titel

Auteur

Jaar

Journal

Volledig / deels B&OKust

Regression models and uncertainty analysis of coastal state indicators

Briere, C. et al.

2008

ICCE conferencepaper

Volledig

Sediment budget analysis of the Dutch coastal system

Koningsveld, van M., et al.

2008

Submitted to……

Volledig

Stochastic modelling of the coastline position along the Holland Coast (The Netherlands)

Briere, C. et al.

2008

RCEM conferencepaper

Volledig

Modelling and observations of a shoreface nourishment at Egmond (The Netherlands)

Giardino, A. et al.

2008

RCEM conferencepaper

Volledig

3D Computatiions of wave-driven longshore currents in the surf zone

Treffers, R. B. et al.

2009

Coastal Dynamics 2009 conferencepaper

Deels

Using a personal watercraft for monitoring bathymetric changes at storm scale

Son, van S. T. J.

2009

Ingediend?

Deels

Detailed morphodynamic simulations of shoreface nourishment scenarios

Werf, van der J. et al.

2009

RCEM conferencepaper

Volledig

Numerical modelling of erosion and accretion of plane sloping beaches at different scales

Rijn, van L. C. et al.

2011

Coastal Engineering

Deels

Sediment budget analysis of shoreface nourishments along the North-Holland coast

Sonneville, de B. et al.

2012

ICCE proceedings

Volledig

Input reduction for long-term morphodynamic simulations

Walstra, D. J. W. et al.

2012

Coastal Engineering

Deels

Is er al een versnelde zeespiegelstijging?

Dillingh, D.

2012

H2O

Deels

Observations and modeling of steep-beach grain-size variability

Reniers, A et al.

2013

JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH: OCEANS, VOL. 118, 577–591

Deels

The effects of nourishments on autonomous coastal behaviour

Spek, A et al.

2013

Coastal Dynamics 2013

Volledig

Aeolian sediment transport on a beach with a varying sediment supplyVries, S. de et al.2014Aeolian Research 15 (2014) 235-244Deels
Investigating the role of complex sandbar morphology on nearshore hydrodynamicsCohn, N. et al.2014Journal of Coastal Research 
Cohn, N. et al.2015Coastal Sediments 2015 
Van der Spek, A.J.F & Lodder, Q.J2015Coastal Sediments 2015 

 

Toggle Cloak
Ondersteuning Rijkswaterstaat

Cloak

Afgekorte Titel

Auteur

Jaar

Journal

Volledig / deels B&OKust

Coastviewer: a tool to enable the visualization of marine and coastal data

Santinelli, G et al.

2013

Abstract IMDIS

Volledig