Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Op deze pagina is meer informatie te vinden over de personen die betrokken zijn bij de KRW-Verkenner. Dit zijn het #projectteam, het #bouwteam, de #gebruikersgroep en de #stuurgroep.

Anchor

...

Demo's KRW-Verkenner

Tijdens de bouw worden vele nieuwe functionaliteiten geïmplementeerd. Van een aantal functionaliteiten zijn demo filmpjes gemaakt. Deze zijn te vinden in onderstaande links:

Anchor
projectteam
projectteam
Projectteam

...