Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

...

Anchor

...

Voorspellen ecologische kwaliteits ratio op basis van product unit neural networks

...

Voorspellen ecologische kwaliteits ratio op basis van product unit neural networks
Voorspellen ecologische kwaliteits ratio op basis van product unit neural networks

Samenvatting

In de afgelopen jaren zijn veel nieuwe gegevens verzameld over de ecologische toestand
van verschillende waterlichamen. Er zijn nieuwe waterlichamen bijgekomen en de betrouwbaarheid
van de gegevens van waterlichamen die al in de dataset zaten is verder verbeterd.
Het STOWA wil dat deze nieuwe kennis in de KRW-verkenner wordt verwerkt.
Een van de ontwikkelde methode is gebaseerd op een Product Unit Neural Network (PUNN). Het resultaat van de modellering met PUNN's is ontsloten door een tool (executable) op te
leveren die kan worden geïntegreerd in de KRW-verkenner. De tool voorspelt de EKRscores
op basis van stuurvariabelen.

...