Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 64 Next »

Het Nationaal Water Model (NWM) is een permanent beleidsanalytisch instrumentarium voor waterveiligheid (Veiligheid) en zoetwaterverdeling (Zoetwater). Het NWM bestaat uit verschillende aan elkaar gekoppelde modellen die bij elkaar gebracht en ontsloten zijn in het programma Delft-FEWS. Het NWM is de opvolger van het Deltamodel en geeft inzicht in de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland door het maken van zogeheten basisprognoses van de waterbeweging voor: veiligheid, waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit. Daarnaast kan het NWM ook verschillende scenario's doorrekenen.

De officiële en recentste versie van deze gebruikershandleiding is terug te vinden op: https://publicwiki.deltares.nl/display/NW/Gebruikershandleiding+Nationaal+Water+Model. Deze online versie bevat extra content, waaronder links naar bestanden en websites, die niet beschikbaar zal zijn in de papieren versie van de gebruikershandleiding.

Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties mail naar: helpdeskwater@rws.nl. 

  • No labels