Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 16 Next »

 

De tool

 

 De KRW-Verkenner is ontwikkeld met het oog op het analyseren van maatregelen en maatregelpakketten om gestelde KRW-doelen te halen, voor zowel wateren die beheerd worden door Rijkswaterstaat als wateren die door waterschappen worden beheerd. De KRW-Verkenner is daarom in staat om met grotere (landelijk) en kleinere (regionaal) schematisaties om te gaan. In essentie is voor de verschillende schaalniveau's de vereiste invoer hetzelfde en zijn ook de manier waarop de resultaten worden getoond hetzelfde

 

Nog in te vullen

  • Totstandkoming/geschiedenis KRW Verkenner
  • Generiek instrument
    • Landelijk
    • Regionaal
  • Voor wat voor vragen kan de KRW Verkenner worden ingezet?
  • No labels