Child pages
  • 2019 - Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Project Management

Programma

Het WMCN-OTO-programma is beschreven in een projectplan en bestaat uit drie componenten:

  1. Opleiden van CAG-leden
  2. Overdragen van kennis tussen WMCN en haar partners
  3. Oefenen

Projectleiders

Voor het OTO-programma zijn twee projectleiders aangesteld, één bij Rijkswaterstaat WMCN en één bij Deltares:

NaamOrganisatieTelefoonnummerE-mailadres
Marlea WagelmansWMCN06 21141558marlea.wagelmans@rws.nl
Femke DavidsDeltares06 52889757femke.davids@deltares.nl

 

Programma onderdelen

Opleiden CAG leden

Jaarlijks worden er cursussen georganiseerd waaraan de medewerkers van het WMCN kunnen (soms ook moeten) deelnemen om specifieke kennis op peil te houden. De over te dragen kennis omvat achtergrondkennis van de fysische verschijnselen waarop de berichtgeving is gebaseerd. Dit omvat o.a. meteorologie, hydrodynamica, hydrologie en numerieke wiskunde. Daarnaast wordt kennis overgedragen om de operationele systemen te kunnen bedienen waarmee de informatie voor de berichtgeving beschikbaar wordt gemaakt. Verder wordt kennis van de operationele procedures overgedragen.

In 2019 worden de volgende cursussen aangeboden:

CursusCursusleider(s)DatumLokatieLeerdoel en programmaCursus materialenEvaluatie
Omgaan met RWsOS Meren Carlos Velez Quintero e.a.najaar 2019    

 

Omgaan met RWsOS Noordzee Tom Bogaard e.a.nvt

1x HMC Middelburg

1x HMC Rijswijk

   
Omgaan met RWsOS Rivieren Matthijs den Toom e.a.

WMCN, Lelystad
Omgaan met RWsOS RMM Dave de Koning e.a.

25 nov 2019 Middelburg

16 dec 2019 Rijswijk

1x HMC Middelburg

1x HMC Rijswijk

  20191125_Knoppencursus - RMM.pptx
basiscursus "Model- en systeemkennis" Herman Haaksma e.a.

30 jan 2020

 WMCN, Lelystad   
basiscursus "Hydrodynamica en kansverwachtingen voor HMCN" Tom Bogaard e.a.

25 nov 2019 Middelburg

16 dec 2019 Rijswijk

  
Verdiepingscursus "Kansverwachtingen"

Maurice Schmeits (KNMI)
Dave de Koning (Deltares)
Hans de Vries (KNMI)
Jan Verkade (Deltares)

 

 

 

KNMI, De BiltZie cursusmaterialenDownloaden van hierWordt via CWC portaal uitgevoerd

Overdragen kennis tussen WMCN en haar partners

Het uitwisselen en overdragen van kennis tussen de WMCN crisispartners over de informatieproducten, achtergronden en specifieke aspecten is nodig om een effectief gebruik van de informatieproducten door de afnemende crisispartners te bereiken. Daarom worden er, naast de trainingen voor WMCNers en CAGers, cursussen gegeven voor partners van het WMCN in de waterketen zoals masterklassen voor meren, kust en rivieren, de verdiepingscursus voor crisiscoördinatoren en communicatie mensen van RWS op het gebied van waterverdeling en waterveiligheid. Onder partners worden naast waterschappen ook verstaan mensen van veiligheidsregio’s en het Ministerie van Defensie (genietroepen). Deze cursussen worden door RWS/WMCN georganiseerd met bijdragen van anderen voor het leveren van één of meerdere elementen.

In 2019 worden de volgende activiteiten aangeboden:

CursusCursusleider(s)DatumLokatieLeerdoel en programmaCursus materialenEvaluatie
Bijdrage aan Masterclass "Kust"  nvt    
Bijdrage aan Masterclass "Rivieren"  nvt    
Bijdrage aan Masterclass "Meren"  nvt    
Bijdrage aan Basiscursus "Waterbeweging en waterveiligheid"

Arno Rozing (Deltares),

Mark Hegnauer (Deltares)

Nienke Kramer (Deltares)

 juni 2019

oktober 2019

    
Bijdrage aan WTEC en PPS cursus "Dijkfaalmechanismen"

Arno Rozing (Deltares),

Wijnand Evers (WDOD)

 

 

PPS, Vught

WDOD

   

Oefenen

Voor dit onderdeel is in 2019 geen budget gereserveerd.

Archief

Programma's, cursusmaterialen en evaluaties van voorgaande jaren staan in het archief: 

  • No labels