Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 16 Next »

De KRW-verkenner wordt ontwikkeld in opdracht van STOWA, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Waterschapshuis. Het projectteam bestaat uit Deltares, PBL en Alterra. De ontwikkeling van de kennisregels is mede tot stand gekomen door Delft Cluster.


Informatie

Hier is meer informatie te vinden over algemene zaken omtrent de KRW-verkenner. U kunt hier een aantal documenten downloaden en er is informatie te vinden over de leden uit het #projectteam, het #bouwteam, de #gebruikersgroep en de #stuurgroep.

Bouw van de KRW-verkenner

 1. Visiedocument
  Hierin staat de visie over de KRW-verkenner.
 2. Plan van aanpak
  Hier staat in grote lijnen de aanpak beschreven die gevolgd wordt voor het bouwen van de KRW-verkenner.
 3. Plan van Eisen + Bijlagen
  Hierin zijn de eisen waaraan de KRW-verkenner moet voldoen in detail uitgewerkt.
  Dit is een levend document, de uitwerking van bepaalde onderdelen kan in de loop van de bouw worden aangepast.

Projectteam

Het projectteam van de KRW-verkenner bestaat uit medewerkers van Deltares, PBL en Alterra. Het projectteam is verantwoordelijk voor het concept en de uitwerking van de verschillende onderdelen van de KRW-verkenner.


Joost van den Roovaart
(Deltares)
Projectleider


Erwin Meijers
(Deltares)


Simon Groot
(Deltares)


Mijke van Oorschot
(Deltares)Peter Cleij
(PBL)


Frank van Gaalen
(PBL)


Robert Smit
(Alterra)

Bouwteam

Het bouwteam bestaat uit medewerkers van het Deltares Software Center (DSC). Zij programmeren de software voor de KRW-verkenner.

Esther van Zantvoort
(Deltares)
Projectleider DSC

Hidde Elzinga
(Deltares)
Programmeur

Barry Faassen
(Deltares)
Programmeur

Pim Witlox
(Deltares)
Tester

Gennadii Donchyts
(Deltares)
Software architect


Gebruikersgroep

De gebruikersgroep bestaat uit mensen van waterschappen, rijkswaterstaat, ingenieursbureaus, instituten en universiteiten. Zij dragen bij aan het testen en vormen van de KRW-verkenner zodat er een instrument ontwikkeld wordt dat voldoet aan de wensen en actief 'in het veld' gebruikt kan worden.
Leden van het gebruikersteam

 • Frits Kragt (PBL)
 • Michiel Dirriwachter (Het Waterschapshuis)
 • Johan Bode (Peel en Maasvallei)
 • Julian Maijers (Brabantse Delta)
 • Theo Claassen (Fryslan)
 • Kees van de Ven (Noorderzijlvest)
 • Ronald Bakkum (Delfland)
 • Ronald Gylstra (Rivierenland)
 • Maarten Ouboter (Waternet)
 • Sebastiaan Schep (Witteveen en Bos voor Waternet)
 • Bert Bellert (RWS-WD)
 • Marieke Ohmv (RWS-WD)
 • Astrid Driesprong (RWS-DZH)
 • Hans Overbeek (RWS-DNH)
 • Arjen Kikkert (RWS-DNH)
 • Sandra Junier (TU-Delft)
 • Jeroen de Klein (Alterra)
 • Bart Reeze (Arcadis)
 • Roel Knoben (Royal Haskoning)
 • Gerard ter Heerdt (Waternet)
 • André de Jong (Aa en Maas)
 • Hanneke Barette-Bekker (BarettaBekker Mariene Ecologie)
 • Barend de Jong (Witteveen + Bos)
 • Matthijs Hehenkamp (Grontmij)
 • Jonathan Lekkerkerk (Tauw)
 • Niels Lenting (DHV)
 • Piet Verdonschot (Alterra) extern adviseur/reviewer
 • Peter Goethals (Universiteit van Gent) extern adviseur/reviewer

Stuurgroep

De stuurgroep is actief betrokken bij de besluitvorming omtrent het ontwikkeltraject van de KRW-verkenner en de financiering hiervan.
Leden van de stuurgroep

 • Douwe Jonkers (MinV&W - DGW) Voorzitter
 • Bas van der Wal(STOWA)
 • Harry Hosper (RWS - WD)
 • Hannie Maas (RWS - WD)
 • Willem Ligtvoet (PBL)
 • Piet Reijers (Het Waterschapshuis)
 • Theo Witjes (Witteveen & Bos, namens de ingenieursbureau's)
 • Toon Segeren (Deltares)
 • Joost van den Roovaart (Deltares) Projectleider
 • No labels