Child pages
 • Handboek Hydraulisch Ontwerp en Beheer Afvalwaterpersleidingen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Voorwoord

Het CAPWAT handboek voor hydraulische ontwerp en beheerrichtlijnen

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
  1. Verantwoording
  2. Totstandkoming
  3. Leeswijzer
 2. Ontwerpproces afvalwatertransportsysteem
  1. Proces
  2. Ontvangstkelder
  3. Pompinstallatie
  4. Persleiding
  5. Waterslagvoorzieningen
 3. Ontwerprichtlijnen pompkelder
  1. Preventie van luchtinname in het gemaal
  2. Preventie sedimentatie en drijfvuil
  3. Preventie vetophopingen
 4. Ontwerprichtlijnen voor preventie van gasophoping (gemaal)
  1. Relatie pompbedrijf en opslag van de natte kelder
  2. Relatie pompbedrijf en reistijd in neergaand been
  3. Periode pompbedrijf versus hellingshoek
 5. Ontwerprichtlijnen voor preventie van gasophoping (persleiding)
  1. Ontwerpaspecten
  2. Keuze van stroomsnelheid
  3. Keuze hellingshoek
  4. Lokale aanpassingen van de geometrie van de leiding
  5. Lokale toevoegingen aan de leiding (ontluchters)
 6. Beheer ontvangstkelder
 7. Beheer pompinstallatie
 8. Beheer persleiding
  1. Detectie van gasophopingen in de leiding
  2. Detectiemethode
  3. Stappenplan
 9. Beheer waterslagvoorzieningen
  1. Meten en monitoren
  2. Meten van drukval
  3. Meten van luchtinname
  4. Meten van debiet
  5. Opmerkingen
 10. Slotopmerkingen
 • No labels