Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op dinsdagmiddag 20 maart heeft Deltares weer een thema-middag Afvalwatertransport georganiseerd; deze keer als onderdeel van de Rioleringsvakdagen in de Evenementenhal in Gorinchem. Met ruim 75 deelnemers vanuit waterschappen, gemeenten, adviesbureaus en toeleveranciers zijn nuttige ervaringen uitgewisseld m.b.t. meten en monitoren en het gebruik van het CAPWAT Handboek. In de presentaties werd duidelijk dat monitoring van het hydraulisch functioneren een groot aantal doelen dient:

  • toetsing van ontwerp-uitgangspunten, zoals de DWA-aanvoer;
  • vaststellen van RWA capaciteit obv DWA meetdata;
  • verbetering van de energie-efficiency;
  • overgang van periodiek naar toestandsafhankelijk onderhoud

De handouts van de presentaties zijn hier te downloaden: CAPWAT themamiddag "Van theorie naar praktijk" - 20 maart 2012

De middag, die uitstekend werd geleid door dagvoorzitter Bert Palsma van Stowa, werd afgesloten met enkele discussie-stellingen.

  • No labels