Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 47 Next »

Algemeen

Volledige projectvoorstel Climate Proof Fresh Water Supply
Officiele website van thema 2: Climate-proof Fresh Water Supply

Project Joost Delsman:
Adaptatie aan droogte en verzilting in het gekoppelde grondwater - oppervlaktewatersysteem

Klik door voor meer informatie
Plan van aanpak

Project Pieter Pauw:
Onderzoek naar regenwaterlenzen in kustgebieden op verschillende schaalniveaus

Klik door voor meer informatie
Plan van aanpak

Nieuwsbrief

download april 2012

Presentaties

2011 02 23: Stuurgroep KvK:

Impacts of climate change on a coastal groundwater system in The Netherlands: anthropogenic processes and climate change

2012 05 07: Begeleidingsgroep WP2 KvK:

'Stand van zaken Onderzoek WP2 en relatie met andere projecten' Gualbert Oude Essink
'Adapting to drought and salinisation in the coupled groundwater – surface water system' Joost Delsman
'Onderzoek naar regenwaterlenzen in kustgebieden op verschillende schaalniveaus' Pieter Pauw 

  • No labels