Een WAQUA-som neemt relatief veel tijd in beslag. Om de rekensnelheid van een workflow met een WAQUA-som te versnellen is het mogelijk om deze parallel te laten rekenen. Hierbij wordt de desbetreffende workflow verdeeld over het aantal rekenservers (FSS-en) dat de gebruiker opgeeft, tot een maximum van vier. Om dit te doen dient de gebruiker in het 'Starten workflow' scherm de optie 'Parallel' te selecteren en vervolgens het aantal FSS-en aan te geven (getal tussen 1 en 4) (figuur PR.1). Wanneer de gebruiker ervoor kiest een WAQUA-som parallel te laten rekenen over 4 FSSen, dan kan er niet tegelijkertijd een andere WAQUA-som worden gestart.

NB: Het is mogelijk dat FEWS een waarschuwing geeft aan het eind van een WAQUA berekening verdeeld over meerdere FFS-en. Deze melding (zie figuur PR.2) ontstaat als 1 FSS al klaar is met de berekening, terwijl een andere FSS nog actief aan het rekenen is. Deze melding kan door de gebruiker worden genegeerd en heeft geen effect op de resultaten of het goedkeuren van de run.

Figuur PR.1. Het 'Starten workflow' scherm met daarin in een rood vierkant de locatie van de optie tot parallel rekenen aangegeven.

Figuur PR.2. FEWS waarschuwing die ontstaat aan het eind van een WAQUA berekening verdeeld over meerdere FSS-en, indien sommige van FSS berekeningen nog lopen terwijl andere al afgerond zijn.