Het kan zijn dat de gebruiker een andere langjarige berekening wil uitvoeren dan voorgedefinieerd is. In dat geval kan de gebruiker een eigen XML bestand aanmaken, ook wel een batchscript genoemd. Deze kunnen automatisch gegenereerd worden met behulp van de batchmaker tool die voor iedere gebruiker beschikbaar is in de werkomgeving, hierin is rechtsboven een vraagteken-icoontje aanwezig die gebruikt kan worden voor tips als achtereenvolgens één van de invulvelden wordt aangeklikt. Zie voorbeeld hieronder van de batchmaker GUI:


Als er gebruik wordt gemaakt van een What-If scenario, dient de What-If scenario ID ingevuld te worden; let op, dit is niet hetzelfde als de What-If scenario Naam. De What-If scenario ID is te achterhalen door vanuit het What-If scherm (What-if scenario starten) de betreffende What-If scenario te exporteren. In het geexporteerde bestand staat de What-if ID (vb. <whatifScenario ... id="DTDMMC00:000006087_0000001" ...)

Als er een nieuwe berekeningsreeks moet worden uitgevoerd, dient deze te starten met een koude start. Dit is de default settings, alternatief is het aanvinken van het veld "Start first year with warm state". Let op: Een berekening met een warme start zal alleen slagen als er in het NWM al een warme start aanwezig is in de database, d.w.z. afkomstig van een eerder gedraaide som van het voorgaande jaar.


Voorbeelden voor deze XML bestanden zijn beschikbaar gemaakt op de pagina's: NDB voorbeeld batchLHM voorbeeld batch, LSM voorbeeld batch, LSM Light voorbeeld batch en LTM Light voorbeeld batch. Een algemene versie van een batchscript is opgenomen in figuur AB.1. Deze algemene versie bestaat uit twee sommen: een startsom en een opvolgende som. Dit omdat de startsom in een langjarige berekening verschilt van elke opvolgende som. De startsom heeft een koude start, terwijl elke opvolgende som met een warme start begint. De noodzakelijk te controleren en/of aan te passen onderdelen uit de scripts staan beschreven in tabel AB.1 en aangegeven in figuur AB.1.

Figuur AB.1. Langjarig XML script bestaande uit twee sommen. Deze sommen zijn in blauwe blokken aangegeven, één som voor 1981 (A) en één som voor 1982 (B). In rode blokken is aangegeven welke de gegevens bij elk nieuw script altijd gecontroleerd en/of aangepast moeten worden: 1. Beschrijving van de som, de gebruikersnaam en de workflow. 2. De T0. 3. De starttijd in het geval van een koude start (elke eerste som van een langjarige berekening heeft een koude start). 4. De zoekperiode voor de warme start (van toepassing op de tweede en elke opvolgende som).

Tabel AB.1. Beschrijving van noodzakelijke controles en/of aanpassingen in het XML script voor een langjarige berekening.
OnderdeelStart onderdeel in XML script
Eind onderdeel in XML script
Omschrijving
Beschrijving<description></description>Geef een beschrijving op. Hierop kan de som binnen het NWM teruggevonden worden.
Alleen de beschrijving bij de eerste som is zichtbaar in het NWM.
Gebruiker<userId></userId>Geef aan wie de sommen start. Deze gebruiker is later ook in staat om de som voortijdig af te breken.
Workflow<workflowId></workflowId>

Geef aan om welke workflow het gaat.
De workflownamen bestaan uit de letters ZW, de modelnaam LHM, LSM of LSMLT en de workflow klimaatscenario naam (plus eventueel de toevoeging 'Z0' voor zonder zout workflows van LHM of LSMLT):

Workflow klimaatscenario naam (klimaatscenario)
REF2015S0 (Referentie 2015)
R2050S0 (2050G)
R2085S0 (2085G)
S2050S0 (2050W)
S2085S0 (2085W)
W2050S0 (2050W+)
W2085S0 (2085W+)
D2050S0 (2050G+)
D2085S0 (2085G+)

Deze onderdelen worden van elkaar gescheiden door een underscore "_".

Bijvoorbeeld: ZW_LHM_REF2015S0 of ZW_LSMLT_W2085S0Z0.

T0<time0></time0>

Geef de T0 op.

Zoetwater sommen moeten altijd op 1 januari starten en eindigen.

Deze start- en einddata zijn belangrijk i.v.m. vervolgberekeningen en -aggregaties. Bijvoorbeeld de berekeningen van de gemiddelde hoogste of laagste grondwaterstanden.

Koude start<coldState></coldState>Het eerste jaar van een langjarige berekening heeft altijd een koude start.
<startDate unit="day" multiplier="365"/> Geef de startdatum van de som op, als offset van de T0 datum. Om een jaar door te draaien, moet hier 365 dagen worden opgegeven. In een schrikkeljaar moet dit 366 dagen zijn, zodat de startdatum nog steeds op 1 januari valt als de T0 ook op 1 januari staat.
Warme start<warmState></warmState>Het tweede en alle opvolgende jaren in een langjarige som hebben altijd een warme start. 
 <stateSearchPeriod unit="day" start="-370" end="-360"/> 

Geef de periode op waarbinnen naar de invoerdata voor de start van de tweede/opvolgende som gezocht mag worden.

Bij opvolgende sommen die elk 1 jaar duren, liggen deze gegevens altijd tussen de 370 en 360 dagen vóór de T0 van die som.