Sommige workflows hebben data nodig die het resultaat is van andere workflows. Dit worden ook wel afhankelijke workflows genoemd. Welke workflows van andere workflows afhankelijk zijn is te zien in het Topology scherm (zie bijvoorbeeld figuur WSS.1 bij Workflows starten: Standaard).

Wanneer een workflow gedraaid wordt die afhankelijk is van een andere workflow is het goed om te controleren of de data van die andere workflow beschikbaar is. Dit kan op verschillende manieren:

Wanneer de data niet beschikbaar is moet deze beschikbaar gemaakt worden. Dit kan uiteraard door de andere workflow eerst te draaien. Het is echter ook mogelijk dat dit eerder al gedaan is, maar dat de data van de workflow niet meer beschikbaar is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer dezelfde workflow voor een andere periode met een cold state gedraaid is en goedgekeurd is. Dit kan gecheckt, en veranderd, worden in het Management Modelruns scherm (zie Berekeningen beheren). Als hier geen succesvolle workflow te vinden is dan zal de andere workflow daadwerkelijk gedraaid moeten worden voordat de gewenste afhankelijke workflow gedraaid kan worden.

Figuur CBD.1. Tooltip in tabblad Interactive.

Figuur CBD.2. Data Viewer met willekeurige combinatie van locatie (101) en parameter (Afvoer) voor de databron 'LSM en LSM Light - randvoorwaarden', gegenereerd door de workflow 'ZW_LHM_REF2015S0'

 

Tabel CBD.1. Databronnen en workflows.

Databron in Data Viewer

Workflow in tabblad Interactive / Topology scherm

Zoetwater 
NDB - randvoorwaardenLHM zonder zout + LSM Light zonder zout
NDB - resultatenNDB - externe verzilting

Mozart waterbalans (regio / district) - resultaten

LHM

LSM en LSM Light randvoorwaardenLHM

LSM Light - resultaten

LSM Light

LSM - resultatenLSM
LTM Light - resultatenLTM Light (o.b.v. LSM Light)
BIVAS - randvoorwaardenexport BIVAS
Veiligheid 
Rijn / Maas 
RandvoorwaardenImporteer randvoorwaarden
Waqua resultatenRun PostProcessing WAQUA
HydraZoet resultatenRun HydraZoet
RMM 
RandvoorwaardenImporteer randvoorwaarden
Sobek resultatenRun SOBEK model for an update
Maximale waterstanden SobekRun SOBEK model for a forecast
HydraZoet resultatenRun HydraZoet
IJsselmeer / Markermeer 
HydraZoet resultatenRun HydraZoet
IJsselVecht delta 
RandvoorwaardenImporteer randvoorwaarden
Waqua resultatenRun WAQUA model for an update
Maximale waterstanden waquaRun PostProcessing WAQUA part 2
HydraZoet resultatenRun HydraZoet