Verkennen van het perspectief van kleinschalige zoetwatermaatregelen voor de regionale zoetwateropgave

 

De Regioscan Zoetwatermaatregelen is een instrument om waterbeheerders inzicht te geven in de ruimtelijke variatie van:

(1) de kosten en baten van lokale zoetwatermaatregelen, en

(2) de kansrijkheid van deze maatregelen gegeven deze kosten en baten.

Daarnaast geeft het instrument inzicht in het perspectief van deze maatregelen in een regio als geheel en met het oog op de zoetwateropgave en eventueel andere opgaven. 

Rapportage, presentaties en andere documenten zijn hier te vinden, hier kan het instrument worden gedownload.

Over de Regioscan Zoetwatermaatregelen is een STOWA rapportage verschenen. Op deze pagina staat ook een verslag van de interactieve werksessie die met waterbeheerders is gehouden op 20 maart jongstleden.

In het tijdschrift LANDSCHAP is recent een artikel verschenen over de Regioscan.

 

Aan de basis van het instrument ligt de STOWA rapportage "Zelfvoorzienendheid in zoetwater: zoek de mogelijkheden", waarin een overzicht wordt gegeven van de verschillende kleinschalige zoetwatermaatregelen.

Het instrument Regioscan Zoetwatermaatregelen, met een gebruikershandleiding, kan hier worden gedownload.