<!--Hide
page title-->
<style>
#title-heading
{display:none;}
</style>


 
<!--Hide
page title-->
<style>
#title-heading
{ 
display:none;
}
.page-metadata
{
display:none;
}


</style>
Toepassingen

 

 


 

De KRW-V wordt ingezet voor verschillende doeleinden. Zo is de KRW-V niet alleen gebruikt om emissies op perceel niveau in kaart te brengen, maar ook die van een heel stroomgebied. Daarnaast wordt de KRW-V vaak stand-alone toegepast, maar ook koppelingen met andere modellen, zoals WFlow (grondwater) en FEWS, is mogelijk en nuttig gebleken. En verder vindt de KRW-V zowel zijn weg in meer praktische als ook in wetenschappelijke toepassingen. De onderliggende pagina's geven, geordend op schaalniveau, een overzicht van projecten waarbij de KRW-V is toegepast.

Naar:

Internationale toepassingen

Nationale toepassingen

Regionale toepassingen