Op woensdag 20 maart 2019 organiseerde Deltares voor de CAPWAT Community of Practice een bijeenkomst met thema “Vervuiling van riooolgemalen”. De bijeenkomst werd gehouden in de Evenementenhal te Gorinchem tijdens de RioleringsVakdagen (i.c.m. Aqua Nederland vakbeurs) en bezocht door ruim 130 personen. Waternet, Gemeente Rotterdam en WS Brabantste Delta deelden hun ervaringen m.b.t. ontwerp en beheeraspecten. In een forumdiscussie gaven een aantal pompleveranciers hun visie op de vervuilingsproblematiek en gingen in op vragen vanuit de zaal.

 

Voor meer informatie over toekomstige bijeenkomsten:

https://www.deltares.nl/nl/evenementen/bijeenkomst-capwat-community-of-practice/

De presentaties van de workshop professioneel persleidingenbeheer, georganiseerd door RIONED op 19 maart 2019, vindt u terug op onze website: https://www.riool.net/studiedag-professioneel-persleidingenbeheer-1

Handouts