Voorwoord

Het CAPWAT handboek voor het hydraulisch ontwerp en het beheer van afvalwaterpersleidingen is tot stand gekomen naar aanleiding van wensen van de CAPWAT-participanten.

Aan dit handboek hebben de volgende mensen bijgedragen:

Inhoudsopgave

1. Inleiding

Ontwerprichtlijnen

2. Ontwerpproces afvalwatertransportsysteem
3. Ontwerprichtlijnen Ontvangstkelder
4. Ontwerprichtlijnen Pompinstallatie
5. Ontwerprichtlijnen Persleidingen
6. Ontwerprichtlijnen Waterslagvoorzieningen


Beheerrichtlijnen

6. Beheer ontvangstkelder
7. Beheer pompinstallatie
8. Beheer persleiding
9. Beheer waterslagvoorzieningen


Integraal

Slotopmerkingen