Voorwoord

Het CAPWAT handboek voor hydraulische ontwerp en beheerrichtlijnen is tot stand gekomen naar aanleiding van de wens naar kennis vanuit de waterschappen.

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Ontwerpproces afvalwatertransportsysteem
3. Ontwerprichtlijnen Ontvangstkelder
4. Ontwerprichtlijnen Pompinstallatie
5. Ontwerprichtlijnen Persleidingen
6. Beheer ontvangstkelder
7. Beheer pompinstallatie
8. Beheer persleiding
9. Beheer waterslagvoorzieningen
Slotopmerkingen

Extra

Aan dit handboek hebben de volgende mensen bijgedragen: