Hier zijn de rapporten te vinden voor de projecten die de afgelopen tijd zijn uitgevoerd ter ondersteuning van het klimaatbeleid. De projecten zijn vooral gericht op adaptatie aan klimaatverandering

Routeplanner, Klimaatbestendigheid van nederland, de Nulmeting. Nulmeting van de klimaatbestendigheid van Nederland

Overstromingsrisico's in Nederland, studie ten behoeve van MNP-Nederland Later. Zie ook eindrapport Nederland Later

Een advies hoe om te gaan met klimaatscenario's in het water