Overzicht   Inleiding   Projecten   Publicaties   Download   Nieuws   Contact   Stage

PhD theses

 1. Van Engelen, J., 2020. Fresh groundwater reserves in major deltas: Evolution and current state of deltaic groundwater resources, Utrecht University, Utrecht, 194 pp. 
  download PhD thesis
 2. Aydin, B.E., 2020. Model Predictive Control of Water Level and Salinity in Coastal Areas. Delft University of Technology, 103 pp.

  download PhD thesis
 3. Huizer, S. 2019. Fresh groundwater in large beach nourishments; Growth of freshwater resources in coastal areas, Utrecht University, Utrecht, 152 pp. 
  download PhD thesis
 4. Delsman, J.R. 2015, Saline groundwater - surface water interaction in coastal lowlands, VU University Amsterdam, Amsterdam, 194 pp. 
  download PhD thesis 
 5. Pauw, P.S. 2015. Field and Model Investigations of Freshwater Lenses in Coastal Aquifers, PhD thesis, Wageningen University, Wageningen, 168 pp.
  download PhD thesis
 6. De Louw, P.G.B. 2013. Saline seepage in deltaic areas. Preferential groundwater discharge through boils and interactions between thin rainwater lenses and upward saline seepage. PhD thesis, Vrije Universiteit Amsterdam, ISBN/EAN 9789461085429. 
  download PhD thesis

Artikelen (peer-reviewed)

Rapporten, Artikelen, Boeken, Proceedings, etc.

 1. Zuurbier, K.G., Van der Schans, M., Paalman, M.A.A., de Putter, P., Te Winkel, T., Velstra, J., Oude Essink, G.H.P. 2015. Technisch-juridische handreiking risicobeoordeling ‘Ondergrondse Waterberging’, 67 p.
  download

 2. Schipper , P.N.M., Janssen , G.M.C.M. , Polman , N.B.P., Linderhof , V.G.M., van Bakel , P.J.T., Massop , H.T.L., Kselik , R.A.L., Oude Essink , G.H.P. en Stuyt , L.C.P.M. 2014. €ureyeopener 2.1: Zoetwatervoorziening Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden, Alterra-rapport 2510, 74 p.
  download

 3. Stuyt, L.C.P.M., van Bakel, P.J.T., Delsman, J., Massop, H.T.L., Kselik, R.A.L., Paulissen, M.P.C.P., Oude Essink, G.H.P., Hoogvliet, M. en Schipper, P.N.M., 2012, Zoetwatervoorziening in het Hoogheemraadschap van Rijnland; Onderzoek met hulp van €ureyeopener 1.0, 93 p. Alterra-rapport 2439
  download
 4. Sommeijer, M.J.; Pauw, P.S.: Van Baaren, E.S.; Oude Essink, G.H.P. 2013, Zeeland kan voorraden zoet groundwater vergroten. Land+Water.
  download
 5. Inventaris wellen te Hoogheemraadschap van Rijnland 2012.
  download
 6. Louw, de, P.G.B., Doornenbal, P., Hendriks, D.M.D., 2012. Veldonderzoek naar het dichten van wellen. Deltares-rapport. 1201949-000, 52p.
  download
 7. Klein, J., Raat, K., Faneca Sanchez, M., Oude Essink, G., Paalman, M., Vermeulen, R. 2013. Effecten van brijnsystemen ten behoeve van de gietwatervoorziening in het Westland op de gebruiksfuncties van het grondwatersysteem, H2O, 7p.
  download

 8. Faneca Sànchez, M., Raat, K.J., Klein, J., Paalman, M., Oude Essink, G. 2012. Effecten van brijninjectie op de grondwaterkwaliteit en functies in het Westland. Deltares rapport 1205897-000-BGS-0007, KWR rapport 2012.096.
  download
 9. Harbo, M.S., Pedersen, J. Johnsen., R. and Petersen, K. 2012. (Eds) The CLIWAT handbook: Groundwater in a future climate, www.cliwat.eu. 184 p.
  CLIWAT Handbook
 10. Baaren, van, E.S.; De Louw, P.G.M. and Oude Essink, G.H.P., 2010, Salinisation and freshening of phreatic groundwaters in Zeeland, The Netherlands: a modeling study, Proceedings of the 21th Salt Water Intrusion Meeting, Azores, Portugal, 303-306.
  download
 11. Oude Essink, G., Delsman, J., Borren, W., Stuurman, R., Verkaik, J. 2010. Veranderingen in het grondwatersysteem van het Markermeergebied; Rapportage DC project Wetlands in het IJsselmeergebied. Deltares rapport 1202830-000, 118 p.
  download
 12. Oude Essink, G.H.P., De Louw, P.G.B., Stevens, S., de Veen, B., de, Prevo, C., Marconi, V. en Goes, B. 2009. Voorkomen van dynamiek van regenwaterlenzen in de Provincie Zeeland - Resultaten van een verkennende en provinciedekkende meetcampagne, 2007-U-R0925/A, 132p.
  download
 13. Onze Delta, onze toekomst, 2009, Deltares, (eds), hoofdstuk 3: Staat en Toekomst van de Delta (Haas, H. Goede, E. Groot, S., Michielsen, C., Oude Essink, G. Vries, de, I., Wijsman, J.).
  download
 14. Oude Essink, G.H.P. and Baaren, E., van. 2009. Verzilting van het Nederlandse Grondwatersysteem, Deltares 2009-U-R91001, 24 p.
  download
 15. Oude Essink, G.H.P., De Louw, P.G.B., Baaren, E., van & Vliet, M. van, et al. 2008, Zoet-zout studie Provincie Flevoland, Deltares-rapport 2008-U-R0546/A, 160 p.
  download
 16. Hoogvliet, M., Oude Essink, G.H.P., et al, 2008 Koploper Klimaat Werkpakket Watervoorziening, 2008-U-R0434/A, 59p.
  download
 17. Stuurman, R., Baggelaar, P., Berendrecht, W., Buma, J., De Louw, P.G.B., Oude Essink, G.H.P., 2008, Toekomst van de Nederlandse grondwatervoorraad in relatie tot klimaatverandering, TNO rapport, i.o.v VROM, 2008-U-R0074/B, 85 p.
  download
 18. Vries, A., de, Vries I., de, Veraart J.A., Zwolsman G.J., Oude Essink, G.H.P., Baaren, E.S. van; Creusen, R. Buijtenhek, H.S. 2009. Vraag en aanbod van zoetwater in de Zuidwestelijk Delta, een verkenning. 79 p.
  download samenvatting
  download rapport
 19. Oude Essink, G.H.P., Baaren, E., van & Vliet, M. van, 2008, Verkennende studie klimaatverandering en verzilting grondwater in Zuid-Holland, Deltares-rapport 2008-U-R0322/A, 60 p.
  download
 20. Hoogvliet, M., et al., 2007, Inventarisatie van effecten van klimaatverandering op fysiek systeem Hoogheemraadschap van Delfland, TNO rapport 2007-U-R01023/A, in opdracht van Hoogheemraadschap van Delfland, 117 p.
  download
 21. Kwadijk, J., Vuren, van, S. Verhoeven, G., Oude Essink, G., Snepvangers, J. en Calle, E. 2007, Gevolgen van grote zeespiegelstijging op de Nederlandse zoetwaterhuishouding, i.o.v. Milieu en Natuurplan Bureau, Deltares-rapport, Q4394, 73 p.
  download
 22. De Louw, P., Oude Essink, G.H.P. en Maljaars, P. 2007: Achtergrondstudie kwelreductietechnieken, TNO rapport 2007-U-R0357/B, 82 p., april 2007.
  download
 23. Oude Essink, G.H.P. and De Louw, P.G.B. 2006. Kwalitatieve beschouwing over de invloed van zoute kwel op de landbouw bij peilwijziging op het Lauwersmeer, TNO rapport 2006-U-R0152/A, 17 p.
  download
 24. De Louw, P. and Oude Essink, G.H.P. 2006. Salinisation of the Northern coastal area of the Netherlands due to land subsidence and sea level rise. In: Jun Xu, Y. and Singh, V.P. (Eds.): Coastal Environmental and Water Quality, AIH Annual Meeting & International Conference, Challenges in Coastal Hydrology and Water Quality, Baton Rouge, Louisiana, 167-179.
  download
 25. Bader, E., Post V.E.A., Oude Essink, G.H.P. 2006, Verziltings- en verzoetingsprocessen in Nederland, met speciale aandacht voor de Wieringermeerpolder, Bachelorafsluiting Aardwetenschappen TNO Bouw en Ondergrond, p. 61.
  download
 26. Oude Essink, G.H.P., Van der Linden, W. 2005, Impact of the 26-12-04 Tsunami on groundwater systems and groundwater based water supplies, TNO report 2006-U-R-172/A, 19 p., Utrecht, The Netherlands.
  download
 27. Oude Essink, G.H.P., Houtman, H. and Goes B.J.M. 2005. Chloride-concentratie onderkant deklaag in Nederland, NITG 05-056-A, 17 p., Utrecht, TNO Bouw en Ondergrond.
  download
 28. Oude Essink, G.H.P., Post, V.E.A., Kuijper, M.J.M., Minnema, B., 2004, Land subsidence and sea level rise threaten the coastal aquifer of Zuid-Holland, the Netherlands, Proceedings of the 18th Salt Water Intrusion Meeting, Cartagena, Spain, 617-624.
  download
 29. Minnema, B., Kuijper, B., & Oude Essink, G.H.P. 2004. Bepaling van de toekomstige verzilting van het grondwater in Zuid-Holland, NITG 04-189-B, 86 p., Utrecht, TNO Bouw en Ondergrond.
  download
 30. Oude Essink, G.H.P., 2003. Salt water intrusion in a groundwater system at the Basilicata Region, South Italy, Proc. Italian CRYSTECHSALIN Meeting, Bari/Scanzano, 65-74.
  download
 31. Oude Essink, G.H.P., 2002. Salinisation of the Wieringermeerpolder, The Netherlands, Proc. 17th Salt Water Intrusion Meeting, Delft, The Netherlands, 12p.
  download
 32. Oude Essink, G.H.P., 2002. Modelling for geochemists: Everything you always wanted to know about modelling, but were afraid to ask!, Proc. 17th Salt Water Intrusion Meeting, Delft, The Netherlands, 13-25.
  download
 33. Oude Essink, G.H.P., 2001. Density-dependent groundwater flow; Salt water intrusion and Heat Transport. Lecture notes IHE, 136 p.
  download
 34. Oude Essink, G.H.P. 2001. Density dependent groundwater flow at the island of Texel, The Netherlands. Proc. 16th Salt Water Intrusion Meeting, Miedzyzdroje-Wolin Island, Poland: 47-54.
  download
 35. Oude Essink, G.H.P. 2000. Zoutwaterintrusie in het grondwatersysteem van de Kop van Noord-Holland: een toepassing van de drie-dimensionale computer code MOCDENS3D, Stromingen 6(3): 9-21.
  download
 36. Klein, R.J.T., R.J. Nicholls, G.H.P. Oude Essink, N. Minura and R.A. Warrick. 1998. Coastal Zones (Chapter 7). Unites Nations Environmental Programme, in UNEP Handbook on Methods for Climate Change Impact Assessments and Adaptation Strategies,. J.F. Feenstra, I. Burton, J.B. Smith and R.S.J. Tol (Eds), CRC Press, 464 p.
  download
 37. Oude Essink, G.H.P., 1999. Simulating 3D density dependent groundwater flow: the adapted MOC3D, Proc. 15th Salt Water Intrusion Meeting, Ghent, Belgium, 1998, 69-79.
  download
 38. Oude Essink, G.H.P. 1998. MOC3D adapted to simulate 3D density-dependent groundwater flow. In: Proc.MODFLOW'98 Conference, October 4-8, 1998, Golden, Colorado, USA, Vol. I, 291-303.
  download
 39. Oude Essink, G.H.P. (1998) Simuleren van 3D dichtheidsafhankelijke grondwaterstroming: MOCDENS3D; in: Stromingen 4(1): pag 5-23.
  download
 40. Jelgersma, S., M. J. Tooley, G.H.P. Oude Essink, R.H. Boekelman, M.C.J. Bosters, W.J. Wolff, K.S. Dijksma, B.J. Ens, L. Bijlsma, R. Hillen, and R. Misdorp. 1993. Sea Level Changes and their Consequences for Hydrology and Water Management, State of the Art Report, UNESCO, IHP-IV Project H-2-2, 135 p.
 41. Oude Essink, G.H.P. Boekelman, R.H., 1996. Problems with large-scale modelling of salt water intrusion in 3D, Proc. 14th Salt Water Intrusion Meeting, Malmo, Sweden.
  download
 42. Oude Essink, G.H.P., Paap, H.A., Boekelman, R.H., 1993. Influence of sea level rise on a groundwater flow system in Noord-Holland, the Netherlands, Proc. 12th Salt Water Intrusion Meeting, Barcelona, Spain, 1992, 57-79.
  download
 43. Oude Essink, G.H.P., 1993. A sensitivity analysis of the adapted groundwater model MOC, Proc. 12th Salt Water Intrusion Meeting, Barcelona, Spain, 1992, 371-389.
  download

Abstracts en Posters

 1. Airborne Geophysics: a powerful tool to start up fresh groundwater management in the coastal zone, Texel 2012
  Authors: Gualbert Oude Essink, Perry De Louw, Marta Faneca, Rik Noorlandt et al., Poster
 2. Uncertainty in end-member mixing: a blessing in disguise?, EGU 2012
  Authors: Joost Delmans, Gualbert Oude Essink Poster
 3. Analysis of Submarine Groundwater Discharge to Manila Bay: Density Dependent Hydrogeological Modeling of the South-eastern coastal zone of Bataan, Philippines, SWIM 21 2010
  Authors: Aileen Mirasol-Robert, Gualbert Oude Essink, Hans H. Dürr Abstract
 4. Netherlands Hydrological modelling Instrument for fresh and saline groundwater in the Dutch coastal zone, SWIM 21 2010
  Authors: Jarno Verkaik, Esther van Baaren, Joost Delsman and Gualbert Oude Essink Poster Abstract
 5. Salinisation and freshening of phreatic groundwaters in Zeeland, The Netherlands: a modeling study, SWIM 21 2010
  Authors: Esther van Baaren, Perry De Louw, Gualbert Oude Essink Poster Abstract
 6. CLIWAT: a transnational project about climate change and coastal groundwater in the North Sea Region, SWIM 21 2010
  Authors: Gualbert Oude Essink, Perry De Louw, and many others! Poster Abstract
 7. Autonomic and climatic impacts on the Dutch coastal groundwater system, AGU 2008
  Authors: Esther van Baaren and Gualbert Oude Essink Poster Abstract