Algemeen
Volledige projectvoorstel Climate Proof Fresh Water Supply

Officiele site

Project Joost Delsman:
Adaptatie aan droogte en verzilting in het gekoppelde grondwater - oppervlaktewatersysteem

Klik door voor meer informatie
Plan van aanpak download

Project Pieter Pauw:
Onderzoek naar regenwaterlenzen in kustgebieden op verschillende schaalniveaus

Klik door voor meer informatie
Plan van aanpak download

Presentaties

2010 02 23: Stuurgroep KvK:

Impacts of climate change on a coastal groundwater system in The Netherlands: anthropogenic processes and climate change download.

2012 05 07: Begeleidingsgroep WP2 KvK:

Gualbert Oude Essink download|Kennis voor Klimaat - Climate Proof Fresh Water Supply^20120507_KvK2_Begeleidingsgroep_OudeEssink_Deltares.pdf
Joost Delsman download|Kennis voor Klimaat - Climate Proof Fresh Water Supply^20120507_KvK2_Begeleidingsgroep_JoostDelsman.pdf.
Pieter Pauw download|Kennis voor Klimaat - Climate Proof Fresh Water Supply^20120507_KvK2_Begeleidingsgroep_PieterPauw.pdf.