Algemeen
ZOETZOUT:Volledige projectvoorstel Climate Proof Fresh Water Supply

Officiele site

Project Joost Delsman:
Adaptatie aan droogte en verzilting in het gekoppelde grondwater - oppervlaktewatersysteem

Klik door voor meer informatie
Plan van aanpak download

Project Pieter Pauw:
Onderzoek naar regenwaterlenzen in kustgebieden op verschillende schaalniveaus

Klik door voor meer informatie
Plan van aanpak download

Nieuwsbrief

[download april 2012|^|

Presentaties

2010 02 23: Stuurgroep KvK:

Impacts of climate change on a coastal groundwater system in The Netherlands: anthropogenic processes and climate change download.

2012 05 07: Begeleidingsgroep WP2 KvK:

'Stand van zaken Onderzoek WP2 en relatie met andere projecten' Gualbert Oude Essink download
'Adapting to drought and salinisation in the coupled groundwater – surface water system' Joost Delsman download.
'Onderzoek naar regenwaterlenzen in kustgebieden op verschillende schaalniveaus' Pieter Pauw download.