Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dit deelproject is gericht op directe, project- en/of locatiegerichte ondersteuning en advies. Op deze wijze wordt onderzoek waar RWS en Deltares op samenwerken bruikbaar gemaakt voor het beheer en wordt kennis overgedragen op projectbasis.

  • No labels