Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
ProductAuteur Type Jaartal 

Ontwikkeling sedimentvolume Eens-Dollard en het Groninger Wad

Cleveringa, J.

Rapport (Arcadis)

2008

Morphological effects of mega-nourishments

Hout, van der C.

Rapport (Deltares)

2008

Een quickscan van de morfologische ontwikkelingen op de buitendelta van het Vlie en Noordoost VlielandElias, E. et alRapport (Deltares)2012
Responses of the dutch coastal system to the (semi-) closures of tidal basinsWang, Z.B. et alRapport (Deltares)2009
Effect of different sediment mixtures on the long-term morphological simulation of tidal basinsDastgeheib, A. et alRapport (Deltares)2010
Sediment balans van het Waddengebied. Integrerende notitie op basis van de verschillende studies.Wang, Z.B.Rapport (Deltares)2009

Quickscan morfologische analyse Boschplaat (Terschelling)

Elias, E. et al.

Memo (Deltares)

2012

Quickscan morfologische ontwikkeling buitendelta Vlie en NoordoostVlieland

Elias, E. et al.

Memo (Deltares)

2012

Buitendelta versie 24 mei 2012.pdf

Deltares & Bureau Landwijzer

Memo (Deltares)

2012

Quickscan van de morfologische ontwikkelingen van het Eierlandse Gat

Elias, E. et al.

Rapport (Deltares)

2012

Ontwikkeling suppletie tussen Den Helder en Julianadorp 2007

Elias, E.P.L. et al.

Rapport (Deltares)

2012

Ontwikkeling gefaseerde suppletie Ameland 2010-2011

Elias, E.P.L. et al.

Rapport (Deltares)

2012

Evaluatie geulverlegging Krabbengat 1987/1991/1996

Vermaas, T. et al.

Rapport (Deltares)

2012

Grootschalige morfogische veranderingen in de Voordelta 1964 - 2013 (werkdocument)Elias, E.P.L.; A.J.F. van der SpekRapport (Deltares)2012

Morfologische veranderingen Amelander Zeegat, een methodische aanpak

Willemsen, P.

Universiteit Twente

2013

Tidal inlet channel stability in long term process based modelling

Teske, R.

MSc (UU)

2013

Coastal erosion processes in tidal channel OostgatDamen, J.MSc (UT)2014
Processes and environmental characteristics that influence the duration of the bar cycleWesselman, D.A. MSc (UU)2014
Posters_Een overzicht van de recente morfologische veranderingen in het Zeegat van Texel.pdfElias, E.Poster (Deltares)2017 
DynamicPreservation Texel Inlet_submit1_PrintVersion.pdfElias, E. et al.              Paper (Deltares) 2017
Vermaas en Tonnon 2017 - Overzicht bodemdata 2017.pdfVermaas & TonnonPresentatie (Deltares)2017
GIS Atlas harde constructies - scheldestromen.pdfVermaas, T.Presentatie (Deltares)2017
Haringvliet ETD paper v2.1 - 21 dec 2017.docxVan der Spek & EliasPaper (Deltares)2017
2018-07-04 workshop basiskennis zeegaten deel 2 (Edwin Elias).pdfElias, et al.Presentatie (Deltares)2018
2018 Colina Alonso - Morphodynamics of the Haringvliet ebb-tidal delta - (MSc thesis TUD).pdfColina AlonsoMSc (TUD)2018
11202190-000-ZKS-0016_v1.0-Workshop volumebalans en conceptueel model Westelijke Waddenzee’.pdfElias & VermaasRapport (Deltares)2018
Half a century of morphological change in the Haringvliet and Grevelingen ebb-tidal deltas ... Impacts of large-scale engineering 1964-2015 - def.pdfvan der Spek & EliasPaper (Deltares)2018
11202190-000-ZKS-0019_v0.1-Effecten van harde kustverdediging op het kustgedrag bij Texel en Vlieland.pdfElias et al.Memo (Deltares)2018
11202190-000-ZKS-0006-v1-m-Inventarisatie Analyse Westelijke Waddenbodemdata_definitief.pdfElias, E.Memo (Deltares)2018
11202190-000-ZKS-0017_v1.0-Een actuele sedimentbalans van het Friesche Zeegat.pdfElias, E.Rapport (Deltares)


Understanding sediment bypassing processes through analysis of high-frequency observations of Ameland Inlet, the NetherlandsElias, E. et al.Paper2018/2019
Laan, SMSc thesis (TUD)2019
MSc thesis Bollen van de OosterGroenewegen, MMSc thesis (TUD)2019
Een actuele sedimentbalans van de WaddenzeeElias, E.Rapport (Deltares)2019
Waddenzee Vaklodingen: Data op Orde Een inventarisatie van de Vaklodingen - Waddenzee (1984- 2019)Elias & VermaasRapport (Deltares)2019
A “refined” approach to sediment budgets. Understanding the sediment budget of the western Wadden Sea, the NetherlandsElias, E. et al.Conferentie paper2019
Elias, E. Rapport (Deltares)2020
Elias, E. & Oost, A.Rapport (Deltares)2020/2021
Elias, E. & Pearson, S.Rapport (Deltares)2020
Elias, E., Pearson, S. & van Weerdenburg, R.Rapport (Deltares)2020
Elias, E., Roelvink, F. & Pearson, S. Rapport (Deltares)2020/2021
Elias, E., Roelvink, F. & Pearson, S. Rapport (Deltares)2020/2021
Elias, EMemo (Deltares)2020
Elias, E., Quataert, E. & Pearson, S. Rapport (Deltares)2021
Elias, E., & Quataert, E. Rapport (Deltares)2021
Elias, E.Rapport (Deltares)2021
Long term modelling of the Zoutkamperlaag - Validation of the sand-mud module in AsmitaHarlequin et al.Rapport (Deltares)2021/2022

Morfologische analyse Noordzeekust Goeree

ELias E.Rapport (Deltares)2021
  • No labels