Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 www.youtube.com/watch?v=AGXNP…

Slim malen koppelt weersverwachtingen, getijdenbewegingen en bergingscapaciteit aan de gemalen in Nederland. Dit levert een energiebesparing op van orde 25 G...

Open link