De Wieringermeer is een droogmakerij uit het begin van de vorige eeuw (1930). De polder is 19.810ha en wordt bemalen door twee gemalen. Lely en Leemans. Gemaal Lely slaat uit op het IJsselmeer en gemaal Leemans op de Waddenzee. Het watersysteem van de Wieringemeer heeft last van veel kwelwater. In het kwelwater zit veel zout. Omdat vanuit het IJsselmeer ook drinkwater wordt gewonnen is in de jaren 90 van de vorige eeuw besloten om het water uit de Wieringermeer zoveel mogelijk te lozen op de Waddenzee. Gemaal Leemans is toen voorzien van een perskoker lozend op de Waddenzee. In de polder zelf zijn twee opvoergemalen (Hoekvaart en Slootvaart) gebouwd die water vanuit de laagste peilvakken (bemalen door gemaal Lely) opmalen richting Leemans.

Waarom is de Wieringermeer een pilotproject?

  • De Wieringermeer is een diepe polder. Het water moet meer dan 5 meter worden opgepomp. De polder maalt uit op de Waddenzee. De opvoerhoogte is afhankelijk van het getijde op de Waddenzee. Een optimaal rendementsregeling gebaseerd op opvoerhoogte en toerental kan waarschijnlijk veel energie besparen.
  • De Wieringermeer is een grote polder 19.810ha. Een betrouwbare weersvoorspelling is voor deze polder goed te genereren. De polder heeft een grote marge in de waterpeilen en kan veel water bufferen. Anticiperen door inzet van de twee opvoergemalen is technisch goed mogelijk. Een Model Predictive Control (MPC) regeling voor deze polder kan waarschijnlijk veel energie-efficiënte opleveren.
  • Het gemaal is de grootste stroomgebruiker van Hollands Noorderkwartier. HHNK heeft al veel ervaring opgedaan met het sturen op de APX markt, de infrastructuur is aanwezig. Het afstemmen van het energiegebruik van deze polder op het aanbod op de energiemarkt kan veel energie-efficiënte opleveren en geld besparen voor het hoogheemraadschap.

Wat wordt binnen het project voor de Wieringermeer gedaan:

  • Voor de Wieringermeer wordt een neerslag afvoermodel gemaakt. Het neerslag afvoermodel vormt de basis van een binnen dit project te ontwerpen en te bouwen Model Predictive Controle regeling voor de Wieringermeer.
  • Voor de pompen van de gemalen Leemans wordt onderzoek uitgevoerd naar rendement in relatie opvoerhoogte en energiegebruik. Voor de pompen in de gemaal Leemans wordt optimaal rendementssoftware regeling ontworpen en gebouwd. Voor gemaal Lely is dit niet nodig daar dit gemaal alleen draait in periode van veel neerslag en niet voorzien is van een toerenregeling en een vaste opvoerhoogte kent.
  • Voor de Wieringermeer wordt een energieregeling ontworpen en gebouwd. Binnen deze regeling wordt op basis van energieprijzen, getijde en rendement van de pompen wordt de meest optimale inzetperiode bepaald en de bemaling ingezet. Het verwachte stroomgebruik van de gemalen Leemans en Lely wordt aangeleverd aan de energieleverancier van HHNK. Hiervoor wordt de bestaande infrastructuur bij HHNK en Eneco ingezet.
  • Voor de Wieringermeer wordt de CO2 reductie berekend na inzet van bovengenoemde optimalisatieregelingen (MPC, rendementsregeling en energieregeling)


Rapportage Slim Malen Pilot HHNK.pdf

  • No labels