Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op deze pagina wordt een deel van de nieuwsberichten over het JIP Slim Malen bijgehouden. Op Twitter worden actuele nieuwsberichten over dit onderzoeksprojecten gevonden via #slim_malen. De meest recente nieuwsberichten staan bovenaan.


Waterschap Rivierenland: https://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2018/06/slim-malen-wordt-de-nieuwe-standaard.html

Waterforum: https://www.waterforum.net/slimme-besturingssystemen-bij-polder-en-boezemgemaling-kunnen-voor-forse-energiebesparing-zorgen/

Link naar eindseminar: https://www.stowa.nl/slimmalen

Stowa: https://www.stowa.nl/nieuws/slim-malen-opti-malen

Animatie Slim Malen, april 2018.

LinkedIN artikel Joost Icke, oktober 2017, 9 Must See Water Highlights When You Come to Delft

Deltares RTC Tools website maart 2017, Smart drainage of Dutch lowland

Waternetwerk, H2O 26 oktober 2016: Rijkswaterstaat en waterschappen gaan energiecoalitie aan

Energeia, 13 oktober 2016: Maak van Nederland de energiehub en leverancier van flexibiliteit aan het Europese energiesysteem

Energeia 6 juli 2016: Waterschap en Eneco doen proef met goedkoop en flexibel pompen

TU/e: Waterschappen gaan energie besparen met Slim Malen

Delta: Energiebesparing door "Slim Malen"

Uitgebrachte persberichten

2016 okt Persbericht "Project Slim Malen komt op stoom"

2016 mrt Persbericht 'Slim Malen'.pdf

 

https://www.linkedin.com/pulse/9-must-see-water-highlights-when-you-come-delft-joost-icke/

  • No labels