Child pages
 • Grondwaterlichamen in Nederland - Conceptuele modellen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


 


  (Laatste wijziging: April 2013)

  Stroomgebied Maas  Grondwaterlichaam Zand Maas - NLGW0006 (reeds beschikbaar, 2010)

  3D Figuur (versie 2010)


  2D Figuur (versie 2010)


  Grondwaterlichaam Maas Slenk Diep - NLGW0018

  3D Figuur (versie februari 2013)

  2D Figuur (versie februari 2013)
  Grondwaterlichaam Krijt Maas - NLGW0019

  3D Figuur (versie februari 2013)

  2D Figuur (versie februari 2013)

  Grondwaterlichaam  Zout Maas en Duin Maas - NLGW0013 en NLGW0017

  3D Figuur (versie februari 2013)

  2D Figuur (versie februari 2013)  Stroomgebied Schelde

  Grondwaterlichaam Zoet grondwater in duingebieden - NLGWS0001
  Grondwaterlichaam Zoet grondwater in dekzand - NLGWS0002
  Grondwaterlichaam Zoet grondwater in kreekgebieden - NLGWS0003
  Grondwaterlichaam Zout grondwater in ondiepe zandlagen  - NLGWS0004
  Grondwaterlichaam Grondwater in diepe zandlagen - NLGWS0005

  3D Figuur (versie februari 2013)


  2D Figuur (versie 6 maart 2013)
  Deelstroomgebied Rijn-West

  Grondwaterlichaam Zout Rijn-West en Deklaag Rijn-West (Blok Noord) - NLGW0011-NLGW0012 (Noord)

  3D Figuur


  2D Figuur (gezamenlijk voor Zout Rijn-West, Deklaag Rijn-West en Duin Rijn-West)


  Grondwaterlichaam Zout Rijn-West en Deklaag Rijn-West (Blok Zuid) - NLGW0011-NLGW0012 (Zuid)

  3D Figuur (versie februari 2013)

  Grondwaterlichaam  Duin Rijn-West - NLGW0016

  3D Figuur (versie februari 2013)

   

  Deelstroomgebied Rijn-Midden

  Grondwaterlichaam Zand Rijn-Midden en Zand Rijn-West - NLGW0004 en NLGW0005

  3D Figuur (versie februari 2013)


  2D Figuur (gezamenlijk voor Zand Rijn-Midden en Zand Rijn-West)


  Grondwaterlichaam Zand Rijn-Midden - NLGW0004

  3D Figuur (versie april 2013)

  Deelstroomgebied Rijn-Oost

  Grondwaterlichaam Zand Rijn-Oost - NLGW0003

  3D Figuur (versie februari 2013)


  2D Figuur (Gezamenlijk voor Zand Rijn-Oost en Deklaag Rijn-Oost)


  Grondwaterlichaam Deklaag Rijn-Oost en Zand Rijn-Oost - NLGW0010 en NLGW0003

  3D Figuur (versie februari 2013)  Deelstroomgebied Rijn-Noord

  Grondwaterlichaam Zand Rijn-Noord - NLGW0002

  3D Figuur (versie februari 2013)

  2D Figuur (versie februari 2013)


  Grondwaterlichaam Zout Rijn-Noord - NLGW0007

  3D Figuur (versie februari 2013)


  2D Figuur (versie februari 2013)


  Grondwaterlichaam  Deklaag Rijn-Noord - NLGW0009

  3D Figuur (versie februari 2013)

  2D Figuur (versie februari 2013)

  Grondwaterlichaam  Wadden Rijn-Noord - NLGW0015

  3D Figuur (versie februari 2013)

  2D Figuur (versie februari 2013)

  Stroomgebied Eems

  Grondwaterlichaam Zand Eems - NLGW0001

  3D Figuur ( Versie februari 2013)


  2D Figuur (versie februari 2013)


  Grondwaterlichaam Zout Eems - NLGW0008

  3D Figuur ( Versie februari 2013)


  2D Figuur (versie februari 2013)  Introductie

  Wat is een conceptueel model? Een eenvoudige vraag met een complex antwoord. Conceptuele modellen hebben ieder hun eigen definitie en wijze van gebruik binnen diverse disciplines in de toegepaste wetenschap en de uitvoeringspraktijk (J. Spijker et al., 2010). Bij het opstellen van conceptuele modellen is de centrale vraag voor welk doel het conceptueel model gebruikt gaat worden. 

  Het doel van deze Conceptuele modellen is het inzichtelijk maken van de belangrijkste kwantitatieve processen in relatie tot de kwantitatieve toestand en de aanwezige zoet-zout grens voor de 23 grondwaterlichamen in Nederland. De conceptuele modellen worden onderdeel van de ‘factsheets grondwaterlichamen’ die Nederland aan de Europese Commissie in 2013 zal leveren als onderdeel van de KRW rapportage.


  De 23 grondwaterlichamen in Nederland ( zie http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/water-ruimte/grondwater/grondwater-krw/begrenzing voor de hoge resolutie kaart) 

  Definitie van conceptueel model

  Definitie van een conceptueel model in verschillende richtsnoeren (Spijker et al. 2009):

  • Guidance document on Monitoring: ‘A conceptual model is a simplified representation, or working description, of how the real hydrogeological system is believed to behave. It describes how hydrogeologists believe a groundwater system behaves’ (een versimpelde weergave van hoe een bepaald hydrogeologisch systeem zich gedraagt volgens hydrogeologen).
  • Guidance document on Groundwater Monitoring: ‘Conceptual models are simplified
   representations, or working descriptions, of the hydrogeological system being investigated’ (conceptuele modellen zijn versimpelde afbeeldingen, of werkbeschrijvingen, van het hydrogeologisch systeem dat wordt onderzocht).
  • Guidance document on Preventing or Limiting Direct and Indirect Inputs: ‘A conceptual hydrogeological model is the schematisation of the key hydraulic, hydro-chemical and biological processes active in a groundwater body’ (een schematisatie van de belangrijkste hydrologische, chemische en biologische processen aanwezig in het grondwaterlichaam).
  • Guidance document on Groundwater Status and Trend Assessment: ‘Conceptual models are (...) a working understanding of the geological and hydrogeological system being studied’ (een werkbeschrijving van het geologische en hydrogeologische systeem dat wordt onderzocht).

  Referenties

  • Artikel 5 KRW rapportages; http://www.helpdeskwater.nl/algemene-onderdelen/structuur-pagina'/zoeken-site/@21475/artikel_5/
  • European Commission, 2009. Guidance Document No. 18, Guidance on Groundwater Status and Trend Assessment (WG C), ISBN 978-92-79-11374-1, ISSN 1725-1087.
  • European Commission, 2009. Guidance document No. 26, Risk Assessment and the Use of Conceptual Models for Groundwater ISBN-13 978-92-79-16699-0
  • Ministerie van VROM, 2010. Draaiboek monitoring grondwater voor de Kaderrichtlijn Water. 9T7892/R00004/900642/BW/DenB
  • Spijker, J., R. Lieste, M.C. Zijp & A.C.M. de Nijs, 2009. Conceptuele modellen voor de Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn, RIVM-rapport 607300010/2009, Bilthoven.
  • Spijker, J., Vermooten J.S.A., de Nijs, A.C.M., Verweij W.H.J., Faneca Sanchez, M., van Ek, R., 2010. Conceptueel model van het grondwaterlichaam Zand-Maas. rapport RIVM Rapport 607300016/2010

  Voor meer informatie, neem contact op met:  Sophie Vermooten (Deltares) - sophie.vermooten@deltares.nl of marijn.kuijper@deltares.nl

  of

  Ton de Nijs (RIVM) - ton.de.nijs@rivm.nl

  of

  Janco van Gelderen (Provincie Utrecht, Landelijke Werkgroep Grondwater) - Janco.van.Gelderen@provincie-utrecht.nl

  Recently Updated

  Navigate space
  • No labels