Terug naar hoofdpagina Piping


Deze pagina geeft een overzicht van kennisontwikkelingen en hoe men hiermee om kan gaan.

Gebruik de zoekfunctie in je browser om specifieke termen op deze pagina te vinden.


Publicaties


Vragen & Antwoorden

Zit je vraag er nog niet bij? Stel deze dan aan div@wsrl.nl.

Antwoorden met de status 'VOORLOPIG' zijn nog niet beoordeeld en vastgesteld door de redactieraad en waar nodig ook door de omringende expertgroep.

Gebruik de zoekfunctie in je browser om specifieke termen op deze pagina te vinden.


Actuele kennisdocumenten


Lopende kennis- en innovatieprojecten


Achtergronddocumenten

Soilmix heaveschermen 

Heaveschermen als pipingmaatregel kunnen op verschillende wijzen worden uitgevoerd. Deze samenvattende eindrapportage beschrijft de resultaten van de voorbereidingsfase (1e fase) voor het toepassen van Soilmix heaveschermen in het versterkingsproject Gorinchem Waardenburg (GOWA). Het vervolg in de vorm van een Testfase (maakbaarheidsproef) en een Pilotfase, zoals beschreven in het Plan van Aanpak (GoWa, 2021), moet nog verder uitgewerkt en geïnitieerd worden. Deze vervolgfases zullen niet bij project GoWa plaatsvinden, omdat GoWa reeds te ver gevorderd is in de uitvoering. Er wordt nog gezocht naar een geschikt project c.q. geschikte locatie.

De resultaten van deze eerste fase laten zien dat soilmix heaveschermen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de HBWP doelstellingen. Soilmix heaveschermen zijn in vergelijking met stalen 
damwanden goedkoper (25% of meer), sneller realiseerbaar (hogere producties) en beter (veel minder milieubelastend). Soilmix heaveschermen lijken op basis van de Deltares rapportage technisch goed haalbaar, al zijn een praktijkproef en een pilot noodzakelijk om dit daadwerkelijk aan te tonen. In verschillende bijlagen worden deze conclusies onderbouwd.
Het rapport is opgesteld door de Graaf Reinald alliantie. Er heeft geen externe review plaatsgevonden. 

De keuze voor het toepassen van een innovatieve techniek is altijd locatie en situatie afhankelijk. Het project maakt hierin zelf een afweging. De afweging kan voor verschillende projecten anders zijn. DIV kan hierbij ondersteunen.    

  • No labels