Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


De pilot Kwelderontwikkeling Marconi levert kennis op over de manier waarop kwelders kunnen worden aangelegd, ontwikkeld of hersteld, ook op plekken waar nog geen kwelders zijn. Deze kennis is wereldwijd toepasbaar ter vergroting van kustveiligheid en biodiversiteit. Begroeide voorlanden, zoals kwelders, breken de golven en dempen golfenergie, zowel door de hoogteligging, als door de vegetatie zelf (indien de kwelder breed genoeg is). Daardoor hoeven dijken minder hoog te zijn. Ook vangen ze sediment in, waardoor ze mee kunnen groeien met zeespiegelstijging.

Voor de pilot Marconi is een kwelder aangelegd bij Delfzijl, waar nog geen kwelder was, en zijn verschillende vakken gemaakt om kwelderontwikkeling te onderzoeken. De vakken van ongeveer 1 ha verschillen in sedimentsamenstelling (verhouding zand/slib), helling, hoogte, orientatie naar het estuarium, mate van bescherming met rijshoutendammetjes en of ze zijn ingezaaid of niet. 
Meta Info

Status / Fase

Lopend project

Startjaar

2018

Initiatiefnemers

Ecoshape

Thema

Building with Nature/Nuttig toepassen slib

Kustdeel

Eems estuarium

Gebied

Nabij Delfzijl

Tijdshorizon

3 jr

Kosten (Euro)

 

  • No labels