De producten in onderstaande tabel kunnen per kolom worden gesorteerd. Klik daarvoor op de betreffende kolomnaam.

DeelprojectProductAuteurType 

Datum

Basisdocument

Actualisatie meerjarig onderzoeksprogramma morfologie Waddenzee

Kenmerk: 11208040-006-ZKS-0001. Versie 1.0. 

J. Vroom, J. de Vries, E. LofversRapport (Deltares en RWS)2023-06
Kombergingsrapportage

Kombergingsrapportage Eierlandse Gat

Kenmerk: 11208040-002-ZKS-0001. Versie: 0.7.

J. Cleveringa, E. EliasRapport (Deltares en Arcadis)2022-12
Natuurmonitoring

Meet- en monitoringbehoefte 

Kenmerk: 11208040-003-ZKS-0002. Versie 0.3.

J. DijkstraMemo (Deltares)2022-10
NatuurmonitoringJ. DijkstraMemo (Deltares)2022-12
SlibonttrekkenB. Smits, T. van Kessel, F. van Rees, D. van Keulen, P. HermanRapport (Deltares)2022-12
Abiotische kennis

Verkenning morfologische ontwikkeling westelijke Waddenzee

Kenmerk: 11208040-005-ZKS-0001. Versie: 1.2.

B. Grasmeijer, L. Jaksic, J. VroomRapport (Deltares)2022-12
Optimalisatie baggeren

Dynamische Vaargeulbeheer Waddenzee

Kenmerk: 11208040-009-ZKS-0003. Versie: 0.1.

H. van der Vegt, J. CleveringaRapport (Deltares en Arcadis)2022-12
Baggerhoeveelheden

Registratie baggerwerkzaamheden in de Waddenzee

Kenmerk: 11208040-012-ZKS-0001. Versie: 0.1.

L. de Wit, D. MastbergenMemo (Deltares)2022-12
Ecotopenkaart

Modelparameters Ecotopenkaart Waddenzee 2022

Kenmerk: 11208040-011-ZKS-0001. Versie: 1.0.

R. van WeerdenburgMemo (Deltares)2022-08
Vaargeul Boontjes

Morfologie en Onderhoud Vaargeul Boontjes.

Kenmerk: 11208040-004-ZKS-0004. Versie 1.0.

B. Smits, J. Vroom, R. van Weerdenburg, A. Colina AlonsoRapport (Deltares)2022-11
Vaargeul Boontjes

Modelberekeningen morfologische studie Vaargeul Boontjes.

Kenmerk: 11208040-004-ZKS-0001. Versie 2.0

B. SmitsMemo (Deltares)2022-08
KRW slib

Slibdynamiek in de Waddenzee

Kenmerk: 11206799-004-ZKS-0002. Versie 0.2.

J. Vroom, P. Herman, T. van KesselMemo (Deltares)2021-12
Vaargeul Boontjes

Stijging baggerhoeveelheden vaargeul Boontjes

Kenmerk: 11206799-007-ZKS-0001. Versie 1.0.

Colina Alonso, A., Smits, B., Vroom, J.Rapport (Deltares)2021-12
Kombergingsrapportage

Kombergingsrapportage Lauwers en Groninger Wad

Kenmerk: 11206799-002. Versie 2.3.

E. Elias, J. CleveringaRapport (Deltares en Arcadis)2021-11
KRW slib

Analyse van relatie tussen microfytobenthos en gesuspendeerd slib

Kenmerk: 11206799-004-ZKS-0001. Versie 0.3.

P. HermanMemo (Deltares)2021-11
NatuurmonitoringDigitale systeemrapportage WaddenzeeW. Stolte, J. Vroom, G. Santinelli, J. VeenstraDigitaal rapport (Deltares)2021-11
NatuurmonitoringLangjarige microfytobenthosdynamiek in de Waddenzee uit MODIS Aqua/Terra satelliet remote sensingD. van der Wal (NIOZ)Memo (NIOZ)2021-08
Vaargeul Holwerd-Ameland

Invloed baggerstrategie op slibconcentraties en baggervolumes vaarweg Holwerd-Ameland

Kenmerk: 11206799-006-ZKS-0001. Versie 0.7.

B. Grasmeijer, R. van Weerdenburg, T. van KesselRapport (Deltares)2021-04
Natuurmonitoring

Bepaling van ruimtelijke begrenzingen voor habitatkaart Waddenzee

Kenmerk: 11206799-003-ZKS-0001.
B. SmitsMemo (Deltares)2021-03
Natuurmonitoring

Modelparameters Ecotopenkaart Waddenzee

Kenmerk: 11206799-003-ZKS-0003.

R. van WeerdenburgMemo (Deltares)2021-04
KRW slib

Slotbijeenkomst KRW slib 14 december 2020

 1. Conceptueel Model slibdynamiek in de Waddenzee
 2. Evolutie bodemslibgehaltes over de afgelopen eeuw
 3. Numeriek slibmodel Waddenzee: gevoeligheidsanalyse beheeringrepen
 1. P. Herman
 2. A. Colina Alonso
 3. J. Vroom
 1. Presentatie (Deltares)
 2. Presentatie (Deltares)
 3. Presentatie (Deltares)
2020-12-14
KRW slib

Slibdynamiek in de Waddenzee. Update conceptueel model 2020

Kenmerk: 11205229-002-ZKS-0001.

Herman, P., Vroom, J., Smits, B., Van Weerdenburg, R., Van Kessel, T.Rapport (Deltares)2020-12
KRW slib

Analyse fysische processen Waddenzee Inzet numeriek model voor analyse systeemwerking en gevoeligheidsscenario’s

Kenmerk: 1205229-002-ZKS-0003.

Smits, B., Vroom, J., Van Weerdenburg, R., Cleveringa, J., Dankers, P. Rapport (Deltares, Arcadis, RoyalHaskoningDHV)2020-12
Vaargeul Holwerd-Ameland

Evaluatie Bochtafsnijding Vaarweg Ameland

Kenmerk: 11205229-006-ZKS-0002. Versie 1.1.

B. Grasmeijer, R. van WeerdenburgRapport (Deltares)2020-12
Kombergingsrapportage

Kombergingsrapport Friesche Zeegat. Pinkegat en Zoutkamperlaag.

Kenmerk: 11205229-001-ZKS-0002

A. Oost, J. Cleveringa, M. TaalRapport (Deltares)2020-10
KRW slib

Evolutie van het bodemslib in de Waddenzee. Data analyse.

Kenmerk 11205229-001-ZKS-0003

A. Colina AlonsoRapport (Deltares)2020-10
KRW slib

Modellering slibdynamiek voor de Waddenzee. Kalibratie voor KRW slib.

Kenmerk 11205229-001-ZKS-0001

J. Vroom, R. van Weerdenburg, B. Smits, P. HermanRapport (Deltares)2020-06
KRW slib

Memo Voorstel nieuwe meting zwevend stof Dantziggat

Kenmerk: D10005055:9

J. Vroom, B. Smits, P. Dankers, J. CleveringaMemo (Arcadis)2020-03
Pilot Westgat

Ontwikkeling verdiepte doorgang Westgat, Friesche Zeegat; lodingdata & analyse, v1.5

T. Vermaas, E. van Onselen

Presentatie (Deltares)2019-12
Pilot Westgat

Werking van het Friesche Zeegat; Morfologie en hydrodynamica                     
Kenmerk 11203669-000-ZKS-0005

T. Vermaas, E. EliasRapport (Deltares)2019-09
Pilot Westgat

Evaluatie Pilot Westgat: Een analyse van de stroming en sedimenttransport in de verdieping
Kenmerk 11203669-005-ZKS-0002

E. Elias, T. Vermaas

Rapport (Deltares)2020-01
KRW slib

Voorstel nieuwe metingen slibhuishouding Waddenzee                       
Kenmerk: BG2802-RHD-ZZ-XX-NT-Z-0001

P. Dankers et al.

Memo (RHDHV)

2019-12
KRW slib

Een conceptueel model voor slibdynamiek in de Waddenzee        

B. Smits

Presentatie (Deltares)

2019-12
KRW slib

Slib in de Waddenzee - KRW, PAGW en modelstudies

Kenmerk 084043130 0.1

J. Cleveringa, P. Dankers

Memo (Arcadis)

2019-12
Kombergingsrapportage

Morfologie Kombergingsgebied Friesche Zeegat; Pinkegat en Zoutkamperlaag. Beheerbibliotheek Waddenzee. Concept 
Kenmerk 11203669-003-ZKS-0013

Definitieve versie is in oktober 2020 beschikbaar gekomen en is beschikbaar voor download.

A. Oost, J. Cleveringa, M. TaalRapport (Deltares)2019-12
Kombergingsrapportage

Morfologie Kombergingsgebieden Marsdiep en Vlie. Beheerbibliotheek Waddenzee, v 2019 (update van 2018)
Kenmerk 11203669-000-ZKS-0006 

A. Oost, J. Cleveringa, M. TaalRapport (Deltares)2019-12
Data op orde

Waddenzee Vaklodingen: data op Orde; Een inventarisatie van de vaklodingen (1984-2019)
Kenmerk 11203669-006-ZKS-0001

E. Elias, T. VermaasRapport (Deltares)2019-12
Sedimentbalans

Een actuele sedimentbalans van de Waddenzee
Kenmerk 11203683-001-ZKS-0002

E. EliasRapport (Deltares)2019-10
Uitdragen kennis

Samenwerkdag Kust - Thema Waddenzee

 1. Introductie Kennisontwikkeling morfologie Waddenzee
 2. Sediment budget Waddenzee
 3. Pilot Westgat


 1. H. Mulder
 2. E. Elias
 3. T. Vermaas
Presentaties2019-10
Uitdragen kennis

Workshop bij RWS-NN, Thema Natuurlijkheid:

 1. programma
 2. presentatie: Introductie
 3. presentatie: Slib-dynamiek
 4. presentatie: Macro-schaal morfologie
 5. presentatie: Meso-schaal morfologie


 1. -
 2. H. Mulder
 3. P. Herman
 4. Z.B. Wang
 5. J. Clveringa
Presentaties2019-07
Baggerhoeveelheden

Prognosemethode baggerhoeveelheden:             

 1. Verslag Bijeenkomst, 6 mei 
 2. Bijlage 1: Deltares Memo prognose baggerhoeveelheden Waddenzee
 3. Bijlage 2: RWS Memo Prognosemethode baggervolumes


 1. -
 2. T. van Kessel, H. van den Boogaart
 3. H. Mulder
Memo + bijlagen2019-06
Uitdragen kennis

Symposium met NCK: Themadag Wadden

 1. Overview of sand transport-and morphodynamic models for the Wadden Sea and it's tidal inlets
 2. Sediment feeds the Wadden Sea. Rising sea levels, sediment budgets and the future of intertidal flats
 3. Mud transport and morphology in the Wadden Sea
 4. Mud as resource: reducing turbidity while keeping up with sea level rise


 1. P. Koen
 2. A. van der Spek
 3. T. van Kessel
 4. B. van Maren
Presentaties (Deltares)2019-05
Uitdragen kennis

Workshop bij RWS-NN, Thema Toegankelijkheid:

 1. programma
 2. presentatie: Introductie
 3. presentatie: Macro-schaal morfologie
 4. presentatie: Meso-schaal morfologie
 5. presentatie: slib-dynamiek
 6. bericht over workshop


 1. -
 2. H. Mulder
 3. Z.B. Wang
 4. J. Cleveringa
 5. P. Herman
Presentaties2019-04
Sedimentbalans

Meso schaal volumebalans Westelijke Waddenzee
Kenmerk 11202177-000-ZKS-0007

B. Smits &
K. Nederhoff
Rapport (Deltares)2018-12
Baggerhoeveelheden

Prognose baggerhoeveelheden Waddenzee
Kenmerk 11202177-000-ZKS-0015

H. van den Boogaard &
T. van Kessel
Memo (Deltares)2018-12
Baggerhoeveelheden

Workshop baggerhoeveelheden Waddenzee
Kenmerk 11202177-000-ZKS-0014 Gehouden op 4 oktober 2017.

T. van KesselVerslag Workshop (Deltares)2018-12
KRW slib

Mud dynamics in the Wadden Sea. Towards a conceptual model
Kenmerk 11202177-000-ZKS-0011

P.  Herman et al.Rapport (Deltares)2018-12
KRW slib

Slib in de Waddenzee. Een analyse en verklaring van de langjarige fluctuaties van sedimentconcentraties in water en bodem i.h.k.v. project KRW slib
Referentie BG2802WATRP1812170918

B. de Vries,
P. Dankers & J. Vroom 
Rapport (RHDHV)2018-12
Kombergingsrapportage

Morfologie Kombergingsgebieden Marsdiep en Vlie. Beheerbibliotheek Waddenzee, versie 2018

Kenmerk 11202177-000-ZKS-0013

A. Oost,
J. Cleveringa & M. Taal 
Rapport (Deltares)2018-12
KRW slib

Slibsedimentatie in de kwelders van de Waddenzee. Bijdrage aan de kwantificering van sinks voor slib in de Waddenzee i.h.k.v. project KRW Slib
Referentie 083755930 0.1

J. CleveringaRapport (Arcadis)2018-12
Data op orde

Een inventarisatie van beschikbare bodemdata in de Westelijke Waddenzee
Kenmerk 11202190-000-ZKS-0006 (ook 11202177)

E. Elias Memo (Deltares)2018-12
Basisdocument

Overzicht stakeholders en projecten
versie 4 december 2018

J.  CleveringaExcel bestand2018-12
Pilot WestgatOntwikkeling verdiepte doorgang Westgat, Friesche Zeegat - werkdocument met updates na inwinning nieuwe dataT. VermaasPowerpoint (Deltares)2018-11
Abiotische kennisWitboek: Het sedimentdelende systeem van de Nederlandse Waddenzee
Kenmerk 11202177 -000-ZKS-0009
Z. B. Wang & K. NederhoffRapport (Deltares)2018-09
Abiotische kennisGetijdemeanders in kombergingsgebied BorndiepS. W. van Til Rapport (Arcadis)2018-09
Uitdragen kennisMorfologie Workshop Waddenzee 01-02-2018. Verslag en onderzoekslijnen voor 2018. Rijkswaterstaat, Programma naar een Rijke WaddenzeeH. Mulder et al.Verslag workshop2018-04
BaggerhoeveelhedenPrognose Baggervolume Waddenzee Tool: V 2017.1E. QuataertExcel bestand2017-04
Abiotische kennis

KPP Waddenzee Kennisontwikkeling morfologie en baggerhoeveelheden. Data analyse hypsometrie en getij
Kenmerk 11200521-000-ZKS-0002

Update maart 2022

K. Nederhoff, B. Smits &
Z. B. Wang
Rapport (Deltares)2017-12
Abiotische kennisOverview of the hydromorphology of ebb-tidal deltas of the trilateral Wadden Sea
Project 1200926-000
A. Oost,
R. van Buren & A. Kieftenburg
Rapport (Deltares)2017-12
KombergingsrapportageMorfologie Kombergingsgebied Borndiep. KPP 2017 BO03 Waddenzee Kennisontwikkeling morfologie en baggerhoeveelheden
Kenmerk 11200521-000-ZKS-0004
A. Oost &
J. Cleveringa
Rapport (Deltares)2017-12
BasisdocumentOverzicht Waddenzee stakeholders en projecten
versie 20 maart 2017
J.  CleveringaExcel bestand2017-03
BasisdocumentNaar een langjarig onderzoeksprogramma morfologie Waddenzee. Resultaten 2016
Kenmerk 1230032-000-ZKS-0004
S. Janssen et al.Rapport (Deltares)2017-01
 • No labels