Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Binnen het NWM wordt voor veel verschillende locaties data geïmporteerd, berekend en/of geëxporteerd. Op de volgende pagina's wordt de structuur van deze locaties beschreven, en hoe een gebruiker wijzigingen kan aanbrengen (of nieuwe locaties kan toevoegen).

  • No labels