Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Onderstaand testprotocol is van toepassing op de volgende workflows voor het exporteren van HydraZoet resultaten naar het Archief:

  • VE_MarkermeermeerHydraZoetExportArchive_REF2015S0

Technisch

Nr.
Test instructies en verwacht resultaat
Goed
Fout
VE-MM-T-91

Voer de standaard test Export workflow uit.

(tick) Check dat alle onderdelen in de standaard test succesvol zijn.

  

Plausibiliteit

Niet van toepassing.

  • No labels