In release 2.3.0.0 zijn configuratie en/of installatie aanpassingen doorgevoerd voor de volgende gesignaleerde bugs/gebruikerswensen.

Deze release is geleverd ten behoeve een upgrade van de NWM test- en productie-omgeving naar de meest recente Delft-FEWS versie (2022.01)


Onderstaand is per resolved issue een beknopte beschrijving van de doorgevoerde  aanpassing gegeven.  Voor de installatie op de Productie omgeving zijn de volgende documenten aangeleverd:

  • de Releasenotes voor installatie
  • de Installatiehandleiding Bijlagen.


NWM-1131

Upgrade NWM omgeving naar Delft-FEWS 2022.01

Er is een nieuwe NWM test-omgeving beschikbaar gemaakt op basis van Delft-FEWS 2022.01 binaries.


NWM-1132

Beschikbaar maken (composed) whatIf functionaliteit binnen NWM (computational framework)

Met de upgrade naar Delft-FEWS 2022.01 is ook de Computational Framework functionaliteit beschikbaar gemaakt. De configuratie dient nog aangepast te worden om volledig van deze functionaliteit gebruik te maken (in een volgende release). 


FEWS-27766

Archive Import in live system: Imported data not shown in Forecast Management display

Er is een nieuwe patch.jar klaargezet waarmee in een livesysteem data uit het archief geimporteerd kan worden. Dit was al mogelijk in een Stand Alone systeem, maar faalde nog in een livesysteem.


FEWS-27762

Archive Export: Nullpointer ERROR

Met dit issue wordt de WABES export gecorrigeerd. Door strengere checks in de nieuwste FEWS binaries, is de mapping zoals gebruikt voor WABES export niet meer toegestaan. Hiervoor is een configuratiewijziging doorgevoerd (splitsen LSMLT exports + aangepaste mapping) en een patch beschikbaar voor een betere logging van de warnings bij een niet toegelaten mapping (version: 2022.01, build: 115132 (patched from 112149) , September 21, 2022, type: stable).


NWM-1133

LTM-light: watertemperatuur lateralen te laag (berekend met 'bakjesmodel')

Er is een bugfix uitgevoerd voor de disaggregatie van dagelijkse globale stralingswaarden naar uurwaarden die gebruikt worden in het 'bakjesmodel' van LTM-light. Het bakjesmodel berekent de watertemperatuur voor de lateralen. Deze was te laag bij herberekeningen.


  • No labels