Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Onderstaand testprotocol is van toepassing op de volgende workflows voor het runnen van het HydraZoet model:

  • VE_RijnHydraZoet_REF2015S0
  • VE_RijnHydraZoet_RD2050S0
  • VE_RijnHydraZoet_WS2050S0
  • VE_RijnHydraZoet_RD2085S0
  • VE_RijnHydraZoet_WS2085S0

Technisch

Nr.Test instructies en verwacht resultaatGoedFout
VE-RN-T-71

Voer de standaard test Model workflow release 1 uit.

(tick) Check dat alle onderdelen in de standaard test succesvol zijn.

  

Plausibiliteit

Nr.Test instructies en verwacht resultaatGoedFout
VE-RN-P-71

Voer de Model workflow release 1 uit.

(tick) Check dat de workflow succesvol wordt afgerond.

 

 

VE-RN-P-72

Open de "Database Viewer" (toetscombinatie: F12 J vanuit het "Kaart" window) en
selecteer de zojuist gedraaide workflow. Dubbelklik op een willekeurige locatie en
dubbelklik op parameter-id "waterstand".

(tick) Check dat de waterstand (kolom "Min waarde"/"Max waarde") oploopt met de
herhalingsjaren (kolom "Qualifiers"). Zie ook onderstaande screenshot voor herhalingsjaren.
Merk op dat er voor deze workflow een tijdreeks met 1 waarde per herhalingsjaar wordt berekend;
de "min waarde" is dus gelijk aan de "max waarde".

  
VE-RN-P-73

Open de "Database Viewer" (toetscombinatie: F12 J vanuit het "Kaart" window) en
selecteer de zojuist gedraaide workflow. Dubbelklik op een willekeurige hydra_oever
locatie en dubbelklik op een willekeurig herhalingsjaar (kolom "Qualifiers").

(tick) Check dat waterstand < HBN bij golfoverslag 1.0 < HBN bij golfoverslag 0.1. Zie ook
onderstaande screenshot voor golfoverslagen. Merk op dat er voor deze workflow een
tijdreeks met 1 waarde per herhalingsjaar wordt berekend
; de "min waarde" is dus gelijk
aan de "max waarde".

  
Screenshots waterstanden
herhalingsjaar
golfoverslag
  • No labels