Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Een Forecasting Shell Server (FSS) is een plek waar workflows kunnen draaien. Maximaal kan er 1 workflow tegelijk draaien. Tabel WFM.1 laat de beschikbare FSS-en zien, met het besturingssysteem waarop ze draaien, en het ZW scenario dat er gebruik van maakt.

Iedere workflow kan op een of meerdere FSS-en gemapt worden. Standaard wordt er een 1:N mapping van workflows naar FSS-en opgeleverd. De reden dat de ZW workflows zijn gemapt op slechts 1 FSS, is omdat dit het mogelijk maakt om een batch jaarsommen achter elkaar in de wachtrij op 1 FSS te zetten. Anders zouden de verschillende jaren tegelijk beginnen, terwijl ze op zouden moeten wachten om elkaars state te gebruiken. Dit geldt niet voor de ZW export workflows, die draaien standaard op alle Windows FSS-en.

De standaard mapping zal in de meeste gevallen voldoende zijn. Vanwege de ZW mapping kan het voorkomen dat meerdere taken wachten tot 1 FSS vrijkomt, terwijl er andere FSS-en vrij zijn. In zulke gevallen kan de FSS mapping tijdelijk door SSC Campus worden aangepast, zodat er meer sommen tegelijkertijd kunnen draaien.

De basismapping van de workflows van Veiligheid is te vinden in tabel WV.6.

De basismapping van de workflows van Zoetwater is te vinden in tabel WZ.2.

 

 

 

  • No labels