Hoe werkt de ruimtelijk ontwerper?

Wat is zijn/haar workflow? Welke water-gerelateerde data worden tijdens het ontwerp opgeleverd die relevant kan zijn voor de waterbeheerder? Waar kan (vanuit het waterbeheer) de input richting ontwerp plaatsvinden, en op welke manier? En heel concreet: hoe kunnen we data uitwisselen tussen systemen. Hoe kunnen we ontwerpdata inlezen in de hydraulische rekenmodellen om effectiviteit in beeld te brengen? En hoe kunnen we rekenresultaten terugvoeren in het ruimtelijk ontwerpproces?

Rol waterbeheerders

De betrokken waterbeheerders (waterschappen, gemeenten) hebben een inhoudelijke en een sturende rol. Zij reflecteren op de door het kernteam gepresenteerde problematiek en ontwerpworkflow vanuit hun kennis op het gebied waterhuishoudkundige beoordeling van (ruimtelijke) plannen. Essentieel daarbij is dat zij de vragen die er nog bestaan over de rol en inpassing van effectiviteitsberekeningen in ruimtelijke planvorming naar voren brengen, en juist daarmee ook de richting van het onderzoek sturen. De wensen mbt functionaliteit van een ICT koppeling worden meegenomen bij de ontwikkelen van een eerste concept.

Activiteiten

De volgende activiteiten (naar thema, niet naar volgorde) worden voorzien:

 • Workflow waterontwerp landschapsarchitecten en stedenbouwers in beeld brengen;
  • Workflow sessies met drie betrokken ontwerp bureaus om problematiek helder te krijgen en hun huidige workflow te bestuderen;
  • Vastleggen workflows bureaus;
  • Gebruik/illustratie van de ontwikkelde stekker in een tweetal voorbeelden van de betrokken bureaus.
 • Ontwikkeling ICT stekker
  • Ontwikkelen concept ICT-stekker a.d.h.v. inventarisatie ICT ontwerptools bij betrokken bureaus;
  • Terugkoppeling stekker naar ontwerpers en waterbeheerders, verzamelen aanpassingspunten en verwerken in de stekker;
 • Probleemanalyse en rapportage
  • Probleemanalyse, waarom zijn de workflows van ontwerpers hydraulici en hydrologen nog maar zo beperkt gecombineerd? Waar liggen kansen? Wat betekent dit voor het ontwerpproces en het modelleren?
  • Terugkoppeling probleemformulering naar waterbeheerders en aanpassing en bijsturing van het onderzoek;
  • Opstellen definitieve rapportage probleemsignalering en verkenning;
 • Presentatie naar werkveld
  • Het presenteren en bespreken van de vervlechtingsmogelijkheden met waterbeheerders (zowel hydrologen als planvormers, gebiedsregisseurs). We bespreken het vervlochten ontwerpproces inhoudelijk en procesmatig en de voor- en nadelen ervan voor ontwerpers en waterbeheerders. We betrekken bij de analyse zowel de lokale (stad, buurt) als de regionale schaal (landschap, riviermaatregelen). Centraal staat steeds de vraag hoe je vanuit technisch perspectief optimaal kan bijdragen aan het ontwerpen zonder te vervallen in ‘vervroegd toetsen’ en het louter leveren van randvoorwaarden.
  • De deelnemende partijen worden intensief betrokken bij de presentaties. Alle partijen zullen met trots worden vermeld in de communicatie naar het werkveld.
 • No labels