Er wordt naar gestreefd binnen het project de volgende resultaten te behalen:

  • Rapportage van de resultaten in de vorm van artikelen, presentaties (power point, video) op vakdagen en symposia en in de vorm van in beeld gebrachte workflow van ontwerpers.
  • Een ICT stekker tussen ontwerpsoftware en watersysteemmodellen (3Di) waarmee de interactie tussen beide systemen kan worden getest.
  • Een tweetal bijeenkomsten met betrokken waterbeheerders, ontwerpers, RWS en private partners waarin de opgedane inzichten worden gedeeld en de mogelijke inzet van eigen Teken en Reken-cases aan bod komt (uitvoering valt buiten het kader van de studie).
  • Presentatie en workshop tijdens een ROM event (oktober 2016);
  • Minimaal twee publicaties van de resultaten.
  • No labels