Buro MAAN, Martijn Boelhouwers

Strootman Landschapsarchitecten, Matthijs Willemsen

Robbert De Koning Landschapsarchitect BNT, Robbert de Koning

Hoogheemraadschap van Delfland, Saskia Jouwersma

Waterschap Vallei en Veluwe

Nelen en Schuurmans, Dr Ir Wytze Schuurmans

Deltares, Gerda Roeleveld en Elgard van Leeuwen

 

  • No labels