Aanleiding van het project

WANDA is gericht op veilig, betrouwbaar, robuust en energie-efficiënt leidingtransport en wordt veel gebruikt in de watersector (drink- en afvalwater), door energiebedrijven (koelwater, warmte/koudenetten), in de olie/gas industrie en haar toeleveranciers (ir-bureaus, pompfabrikanten). Veilige, robuuste en energie-efficiënte leidingsystemen zijn essentieel voor een comfortabele leefomgeving in dichtbevolkte delta’s.

Doel van het project

WANDA ontwikkelingen passen direct in innovatiethema’s Waterbeheer (sturing poldergemalen en stedelijke rioolgemalen) en Duurzame aanleg, beheer en onderhoud.
Waterbeheer: DSS voor sturing gemalen, grondwater opslag en gebruik.
Duurzame aanleg, B&O: Wanda stelt beheerders en ingenieurs in staat om snel, veilig en efficiënt onderhoud en wijzigingen aan leidingsystemen te maken door goede analyse mogelijkheden en inzicht te geven in het hydraulisch functioneren van het systeem.
Doel van het project is het verkrijgen van meetdata voor de validatie van de hydraulische leidingsimulatie software (bijvoorbeeld Wanda) en het ontwikkelen van nieuwe kennis en tools voor de kalibratie van hydraulische modellen.

Status

Op dit moment wordt er gewerkt aan het afronden van de matching voor TKI en de samenwerkingsovereenkomsten met de participanten. 

Links

Wanda pagina website TKI Deltatechnologie

Wanda Community Wiki

https://www.deltares.nl/en/software/wanda/

  • No labels