Er bestaan urgente knelpunten rondom de implementatie van maatregelen om bodemdaling tegen te gaan en negatieve gevolgen van bodemdaling te beperken. De knelpunten bestaan uit gebrek aan kennis, bewustwording bij betrokken partijen en problemen met betrekking tot beschikbaarheid van gegevens. Daarnaast zijn er bestuurlijke hindernissen die de aanpak van bodemdaling en de gevolgen daarvan belemmeren. Er is grote behoefte aan oplossingen voor deze governance-gerelateerde belemmeringen. Het gaat hierbij om knelpunten in financieringsmechanismen, afspraken over verantwoordelijkheden, beleid en draagvlak. Er bestaat bij gemeente Gouda en waterschap Rijnland behoefte aan oplossingsrichtingen voor het tegengaan van bodemdaling en beperking van schade ('aanpak bodemdaling') en aan oplossingen voor de governance-uitdagingen.           


 

Dit project bestaat uit de volgende drie onderzoekslijnen:

 

 1. Versterken van de ‘bodemdaling/stedelijk water’ component (additioneel werk Living Lab bodemdaling Gouda),

 2. governance component en

 3. economie van bodemdaling.

   

   

  De uitkomsten van het economie spoor zijn te vinden in het volgende rapport: 1230530-002-BGS-0005-r-MKBA handelingsperspectieven binnenstad Gouda DEF 02-05-2018.pdf
  De uitkomsten van het governance spoor zijn te vinden in het volgende rapport: 1230530-002-BGS-0004-r-Aanpak bodemdaling Gouda - uitkomsten governance spoor - DEF.pdf

 


 

 

 

 


 

Space contributors

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":123538875}

 

 • No labels