Introductie

Als gevolg van klimaatveranderingen nemen de neerslaggebeurtenissen qua intensiteit toe. De riolering heeft van nature een beperkte afvoercapaciteit (20 mm/hr). De verwachting is (en de praktijk laat zien) dat de huidige riolering de heviger buien niet goed kan verwerken. Antea Group, het samenwerkingsverband AVRI, gemeente Berg en Dal,  waterschap Rivierenland en gemeente Brielle willen daarom integrale analyses uitvoeren van het riolerings- en oppervlaktewatersysteem inclusief afstroming over maaiveld in het stedelijke gebied.


Het doel van dit project is het aantonen van de meerwaarde van het gecombineerd doorrekenen van riolering, oppervlaktewater en afstroming over maaiveld in het stedelijke gebied met simulatiesoftware op basis van ongestructureerde rekenroosters (D-HYDRO Suite, Urban). Dit heeft als voordeel dat de relevante waterstromen in samenhang worden gesimuleerd, met een model dat het juiste detailniveau heeft voor elke component in de waterbalans. Daarnaast kan de klimaatbestendigheid van grote gebieden snel en betrouwbaar worden getoetst.


Dit project is innovatief door de integratie van verschillende technieken. De nested newton methode maakt het mogelijk om berekeningen in leidingen veel sneller uit te voeren. De combinatie van deze methode en het flexibele rekenrooster biedt mogelijkheden om het watersysteem (riolering, oppervlaktewater en afstroming over maaiveld) integraal door te rekenen en integrale maatregelen op te stellen.D-Hydro de toekomst van Sobek.pdf

Het 1D Hydraulisch Functioneren van D-Hydro Urban.pdf

Validatie van het nieuwe 1D-2D gekoppeld stedelijk afwateringsmodel,.pdf  • No labels