Resultaten

Als winnaar van de Plastic Free Rivers Makathon in 2016, heeft The Great Bubble Barrier (TGBB) een pilot in de IJssel gewonnen. In het kader van het SSRS leerteam heeft Rijkswaterstaat Deltares verzocht te ondersteunen in het tot stand komen van deze pilot. Het gevolgde traject is beschreven in een verslag, waarin ook de resultaten van de verschillende fases worden behandeld. Het verslag is beschikbaar via de volgende link: 11201710-TGBB-project rapportage.pdf


Daarnaast zijn er een literatuuronderzoek en scriptie beschikbaar van Bram Wijnants, een stagair vanuit de opleiding Land- en Watermanagement aan Van Hall Larenstein. Er is samen met Rijkswaterstaat en Deltares onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om plastic afval af te vangen met behulp van bellenschermen. Dit idee was het winnende idee uit de River Free Mekathon prijsvraag gewonnen door Team The Great Bubble Barrier. Het literatuuronderzoek omvat de bestaande literatuur omtrent plastic afval, het meten ervan en het werkingsprincipe van bellenschermen beschrijven. De kennis uit het literatuuronderzoek geeft ook inzicht over de testprocedure voor de Scheldegoot en het monitoringsplan voor de IJssel. Daarnaast zijn er voorafgaand aan de pilot testen uitgevoerd in de stroomgoot bij Deltares. Het literatuuronderzoek is beschreven in de onderstaande scriptie

Tot slotte is nog de eindpresentatie beschikbaar die alle resultaten bespreekt:  • No labels