Dit TKI project is er op gericht om innovatieve modeltechnieken binnen de D-HYDRO Suite toepasbaar te maken van voor het regionale waterbeheer, specifiek voor de thema’s waterveiligheid en wateroverlast.


De doelstellingen van het TKI project D HYDRO voor Waterschappen zijn:

 • De ontwikkelingen van de D HYDRO Suite versnellen, specifiek gericht op componenten die relevant zijn voor waterschappen, met een voor de waterschappen bruikbare toepassingen als resultaat.
 • Kennis en ervaring opdoen met de nieuwe technieken en functionaliteiten van de D HYDRO Suite. {in pilots}
 • Geautomatiseerde import van brongegevens in het format van het datamodel HyDAMO voor gebruik in D-HYDRO


 Het TKI-project Consortium bestaat uit

 • Waterschap Rivierenland
 • Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
 • Waterschap de Dommel
 • HKV Lijn in water
 • HydroLogic
 • Deltares

 

De in dit project te ontwikkelen en toepasbaar te maken modeltechnieken in de D-HYDRO Suite zijn:

 • het gebruik van ongestructureerde rekenroosters bij modelsimulaties voor wateroverlast en waterveiligheid.
 • het gebruik van een vernieuwde en roosteronafhankelijke dijkdoorbraakmodule voor waterveiligheidssimulaties.
 • het gebruik van automatische 1D2D roostergeneratie en verfijningtechnieken op basis van GIS data.

 

 • No labels