Projectbeschrijving

In het TKI project DEL-115 ‘Watersysteemanalyses met D-HYDRO’ worden functionaliteiten en componenten geboden en ontsloten binnen de D-HYDRO Suite om integrale gebiedsstudies mogelijk te maken. Adviesbureaus en waterschappen nemen het voortouw om de benodigde innovatieve modeltechnieken binnen de D-HYDRO Suite toepasbaar te maken voor het regionale waterbeheer.

Binnen dit project wordt gewerkt aan:

-        Het uitbreiden van de ruimtelijk gedistribueerde neerslagafvoer concepten in of gekoppeld aan D-HYDRO.

-        Het toevoegen van nog ontbrekende 1D functionaliteiten binnen het hydrodynamische rekenhart van D-Flow FM voor toepassingen binnen het regionale waterbeheer.

-        Het automatische genereren van modellen uit basisdata inclusief data validatie. Hierbij wordt aangesloten op de methoden en (hydrologische) data model standaarden zoals DAMO / HYDAMO, en ontwikkelingen bij het Nationaal Hydrologische Instrumentarium (NHI).

-        Het uitbreiden van de analysemogelijkheden met D-HYDRO.

-        Deze rekenkern functies en interfacing scripts worden via de grafische user-interface (GUI) van D-HYDRO voor de eindgebruiker toegankelijk gemaakt.

-        Ervaring opdoen met de nieuwe modeltechnieken aan de hand van een aantal pilots voor en met de drie deelnemende waterschappen.

Het resultaat is een bèta versie van D-HYDRO Suite, waarin de in dit project ontwikkelde modelcomponenten en scripts in een voor de eindgebruiker voldoende toegankelijke GUI ontsloten zijn.  Daarnaast zal er op softwaredagen en in een Nederlands hydrologisch vakblad worden gecommuniceerd over de in de pilots opgedane ervaringen.


Consortiumpartners en pilots


 

Overleggen en presentaties

-        Startoverleg 23 april 2020: verslag


-        Projectoverleg 9 oktober 2020:

verslag, presentatie Deltares, presentatie Hydrologic over pilot HDSR, presentatie Hydroconsult/D2Hydro pilot Noorderzijlvest, presentatie SWECO pilot Hunze en Aa's 

-        Info over pilot HDSR: voorstudie Wflow (april 2020), memo verbetering grondwaterconcept Wflow (mei 2020), Plan van Aanpak (juli 2020), overleg pilot (sept 2020)


-        Info over pilots Noord-NL (Hunze en Aas, Noorderzijlvest): memo functionaliteiten (juni 2020), werkplan pilots (juli 2020), import RR model (sept 2020), issuetabel (okt 2020)

 


 

  • Projectoverleg 24 februari 2021:

verslag, presentatie Hydrologic over pilot HDSR, presentatie Hydroconsult/D2Hydro pilots Noorderzijlvest en Hunze en Aa's, presentatie SWECO pilot Hunze en Aa's, presentatie Deltares

 TKI3Voortgangsverslag24feb.pdf

HydrologicP1126 - TKI-III - pilot HDSR-HydroLogic (semi-) gedistribueerde hydrologie - Voortgangsoverleg 24-02-2020 v04.pdf

HydroConsult&D2Hydro_Presentatie_20210223.pdf

NZV_Presentatie 24 feb 2021 - Detailleringsniveau watergangen en afwaterend gebied 2.pdf

Sweco_TKI voortgangsoverleg 24022021 H&A omzetten boezemmodel.pdf

Deltares_D-HYDRO2021_TKI-3_voortgangsoverleg_24022021.pdf  • Projectoverleg 29 juni 2021:

verslag, presentaties:

verslagTKI3_29juni2020.pdf

TKI3-Pilot Noorderzijlvest - D-HyDAMO import en verificatie.pdf

TKI3-pilotHDSR-gedistribueerdehydrologie.pdf

TKI3-Pilot conversie SOBEK2 boezemmodel WS Hunze en Aa’s.pdf


 


  • No labels